An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. اطلاعیه دانشگاه صداوسیما پیرامون تعطیلی کلاس های ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه
۱۴۰۲/۰۷/۲۶- ۰۹:۵۰ - مشاهده: ۱۰۳۹

اطلاعیه دانشگاه صداوسیما پیرامون تعطیلی کلاس های ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه

در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت هولناک اخیر در غزه، کلاس های بازه زمانی ۱۰ الی ۱۲ امروز چهارشنبه امروز ۲۶ مهرماه برگزار نخواهد شد
اطلاعیه دانشگاه صداوسیما پیرامون تعطیلی کلاس های ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صداوسیما، با عنایت به هماهنگی انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور شرکت در تجمع دانشگاهیان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت هولناک اخیر در غزه، کلاس های بازه زمانی ۱۰ الی ۱۲ امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ برگزار نخواهد شد. وسیله ایاب و ذهاب، از ورودی اصلی دانشگاه جهت شرکت اساتید، کارکنان و دانشجویان در تجمع مردمی مهیا شده است. شایان ذکر است کلاسهای بعد از ظهر طبق برنامه تشکیل می‌شود.

امتیاز شما