برنامه­ های گروه الف:

1- برنامه­ های مصوب شورای تولیدات دانشجویی، برای دانشجویانی که بیش از یک طرح مصوب داشته باشند.

2- برنامه ­های مصوب جهت پخش در شبکه­های تلویزیونی و رادیویی

دوربین سونی آلفا 6400 و 5d  

برنامه­ های گروه ب:

1-برنامه­ های مصوب شورای تولیدات دانشجویی، برای دانشجویانی که یک طرح مصوب دارند.

2-پوشش برنامه­ های داخلی دانشگاه

دوربین jvc

برنامه­ های گروه ج:

1-پایان ­نامه­ ها

2-پروژه­ ها و تمرین­ های کلاسی

دوربین jvc – z7 – vg 10  

فهرست

نام اموال

1

پروژکتور DP LIGHT DP LIGHT سریال -----

2

پروژکتور DP LIGHT DP LIGHT سریال -----

3

پروژکتور DP LIGHT DP LIGHT سریال -----

4

پروژکتور DP LIGHT DP LIGHT سریال -----

5

پروژکتور DP LIGHT DP LIGHT سریال -----

6

پروژکتور DP LIGHT DP LIGHT سریال -----

7

پروژکتور ساچلر ساچلر سریال C07R130086

8

پروژکتور ساچلر ساچلر سریال C07R130064

9

پروژکتور ساچلر ساچلر سریال C07R130069

10

پروژکتور ساچلر ساچلر سریال C07R130077

11

کیت نور پردازی Didolight سریال 59372

12

کیت نور پردازی Didolight سریال 59273

13

کیت نور پردازی Didolight سریال 59280

14

کیت نور پردازی Didolight سریال 59268

15

کیت نور پردازی Didolight سریال 59431

16

کیت نور پردازی Didolight سریال 59429

17

کیت نور پردازی Didolight سریال 59430

18

کیت نور پردازی Didolight سریال 59444

19

پرژکتور سافت لایت نور سرد سریال SKY72145

20

پرژکتور سافت لایت نور سرد سریال SKY72147

21

پرژکتور نور ساچلر سریال ***** 300

22

پرژکتور نور ساچلر سریال ***** 300

23

پرژکتور نور ساچلر سریال ***** 300

24

پرژکتور نور ساچلر سریال ***** 300

25

پرژکتور نور ساچلر سریال *****

26

پرژکتور نور ساچلر سریال *****

27

پروژکتور 800W 800W سریال -------

28

پروژکتور 800W 800W سریال -------

29

کیف ست نور ساچلر ست نور ساچلر سریال ---------

30

کیف ست نور ساچلر ست نور ساچلر سریال ---------

 

 

 

فهرست

نام اموال

1

پروجیپ JIBARM LIBEC

2

پروجیپ JIBARM LIBEC LIBEC

ردیف

نام اموال

1

دوربین عکاسی کانن سریال 3331631240 5 d

2

دوربین فیلمبرداری Z7 سریال 221005

3

دوربین فیلمبرداری Z7 سریال 220853

4

دوربین فیلمبرداری Z7 سریال 220847

5

دوربین عکاسی دیجیتال سریال 21263034053467

6

دوربین عکاسی دیجیتال سریال 21263034053461

7

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 09343621

8

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 16243431

9

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 16243396

10

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 16243398

11

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 16243399

12

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 16243415

13

دوربین تصویر برداری مدل JVC GY HM200 سریال 16243397

14

دوربین عکاسی کانن سریال 38000363 5d

15

دوربین عکاسی دیجیتال سریال 4527293 الفا

16

دوربین عکاسی دیجیتال سریال 4527290 الفا

17

دوربین فیلمبرداری دیجیتال GOPRO سریال 47822

18

دوربین فیلمبرداری دیجیتال GOPRO سریال 16464

19

دوربین عکاسی دیجیتال سریال 2574709  الفا

20

دوربین عکاسی کانن سریال 3331631240 5 d

 

فهرست

نام اموال

1

سه پایه دوربین مشخصه فنی Manfrotto MK290XTA3 3W سریال 11401357

2

سه پایه دوربین مشخصه فنی Manfrotto MK290XTA3 3W سریال 11401355

3

سه پایه دوربین مشخصه فنی Manfrotto MK290XTA3 3W سریال 11401353

4

سه پایه دوربین مشخصه فنی Manfrotto MK290XTA3 3W سریال 11409756

5

سه پایه دوربین مشخصه فنی Manfrotto MK290XTA3 3W سریال 11409760

6

سه پایه ساچلر ساچلر سریال 024849

7

سه پایه ساچلر ساچلر سریال 024900

8

سه پایه ساچلر ساچلر سریال 024876

9

سه پایه ساچلر ساچلر سریال 06SB2604

10

سه پایه متفرقه متفرقه سریال 024883

11

سه پایه دوربین سریال 024140

12

سه پایه میلر میلر سریال -----

13

سه پایه ساچلر ساچلر سریال 105271

14

سه پایه ساچلر ساچلر سریال 121105

 

فهرست

نام اموال

1

ضبط خبرنگاری سامسونگ سامسونگ سریال

2

ضبط خبرنگاری سونی ICD MX20 سونی ICD MX20

3

ضبط خبرنگاری سریال 7309930

4

ضبط خبرنگاری سریال 7309929

5

ضبط خبرنگاری سریال 1U1Z619241

6

ضبط خبرنگاری سریال 1U1Z614729

 

فهرست

نام اموال

1

میکروفن متفرقه متفرقه سریال -------

2

میکروفن متفرقه متفرقه سریال ----

3

میکروفن نویمن نویمن سریال 55389

4

میکروفن سنایزرMKH70 سریال 23528

5

میکروفن AKG 480B سریال 30180

6

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

7

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

8

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

9

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

10

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

11

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

12

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

13

میکروفن AKG AKG سریال ----------------

14

میکروفن AKG/C1000Sخازنی دستی AKG/C1000Sخازنی دستی سریال --------

15

میکروفن AKG/C1000Sخازنی دستی AKG/C1000Sخازنی دستی سریال ------

16

میکروفن AKG/C1000Sخازنی دستی AKG/C1000Sخازنی دستی سریال ------

17

میکروفن AKG/C1000Sخازنی دستی AKG/C1000Sخازنی دستی سریال ---------

18

فرستنده میکروفن سونی UTX-H1 سونی UTX-H1 سریال 501419

19

میکروفن سنایزرME67 سنایزرME67 سریال 21932

20

میکروفن سنایزرME67 سنایزرME67 سریال 21773

21

میکروفن سنایزرME66 سنایزرME66 سریال 126631

22

میکروفن سنایزرME66 سنایزرME66 سریال 126621

23

فرستنده میکروفن سونی یقه ایUTX B1 سونی یقه ایUTX B1 سریال 511640

24

فرستنده میکروفن سونی یقه ایUTX B1 سونی یقه ایUTX B1 سریال 511676

25

گیرنده میکروفون سونی URX P1 سونی URX P1 سریال 512304

26

گیرنده میکروفون سونی URX P1 سونی URX P1 سریال 512340

27

فرستنده میکروفن سونی یقه ایUTX B1 سونی یقه ایUTX B1 سریال 512551

28

گیرنده میکروفون سونی URX P1 سونی URX P1 سریال 513289

29

کپسول میکرفون گان C480B-AKG گان C480B-AKG سریال 34001

30

میکروفن دستی HF سریال 504562

31

میکروفن دستی HF سریال 504412

32

رکوردر صدا سریال ------

33

رکوردر صدا سریال ------

34

میکروفن دینامیک سریال 11031

35

میکروفن دینامیک سریال 11056

36

میکروفن دینامیک سریال 11033

37

میکروفن دینامیک سریال 11034

38

میکروفن دینامیک سریال 11035

39

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914188

40

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052007044

41

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052006952

42

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052006982

43

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052007082

44

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914190

45

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914187

46

گیرنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914832

47

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914188

48

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052007044

49

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052006952

50

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052006982

51

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11052007082

52

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914190

53

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914187

54

فرستنده میکروفن بی سیم دستی سریال V11060914832

55

گیرنده میکروفن بی سیم یقه ای سریال 202930

56

فرستنده میکروفن بی سیم یقه ای سریال 203596

57

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 206869

58

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 415170

59

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 417128

60

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 417027

61

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 205639

62

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 417126

63

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 417125

64

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 205832

65

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 417129

66

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 415169

67

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 415053

68

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 204725

69

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 415167

70

میکروفن دستی مدل SONY UWP-D11 سریال 415166

71

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

72

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

73

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

74

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

75

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

76

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

77

میکروفن دستی مدل بی سیم(ست)WMS470HTD5 سریال فاقد سریال

78

رکوردر صدا سریال C50020077

79

رکوردر صدا سریال C25003114

80

فرستنده هدست بی سیم سریال V170207024607

81

گیرنده هدست بی سیم سریال V170207024607

82

میکروفن سنایزر845 سریال ---------