۱۴۰۰/۰۸/۱۲- ۱۱:۱۶ - مشاهده: ۱۴۴۲

مجتبی عبدی سوچلمایی

فارغ التحصیل دانشکده فنی و مهندسی رسانه

امتیاز شما