به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ مدرسه ی کارگاهی فیلم نامه نویسی با همکاری دانشگاه صدا و سیما و سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود.

دانشگاه در همه مراحل بر اساس نظر تخصصی مرکز بهداشت سازمان اقدام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ در ابتدای این دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی مطالب خود را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله) مطرح نمودند و در ادامه شنونده ...

دوره تخصصی «ختامه مسک» با حضور کارشناسان تخصصی عرصه تبلیغ بین الملل و حاضران در این دوره در قم برگزار شد.

امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما از 31 خرداد به صورت حضوری آغاز شده و قرار است دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی نیز از21 تیر تا اول مرداد...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ آیین رونمایی از کتاب‌ «کتاب صوتی از رسانه تا هنر»، تالیف دکتر محمد اخگری عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما؛ ظهر امروز (1...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ مدرسه ی کارگاهی فیلم نامه نویسی با همکاری دانشگاه صدا و سیما و سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود.

دانشگاه در همه مراحل بر اساس نظر تخصصی مرکز بهداشت سازمان اقدام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ در ابتدای این دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی مطالب خود را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله) مطرح نمودند و در ادامه شنونده ...

دوره تخصصی «ختامه مسک» با حضور کارشناسان تخصصی عرصه تبلیغ بین الملل و حاضران در این دوره در قم برگزار شد.

امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما از 31 خرداد به صورت حضوری آغاز شده و قرار است دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی نیز از21 تیر تا اول مرداد...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ آیین رونمایی از کتاب‌ «کتاب صوتی از رسانه تا هنر»، تالیف دکتر محمد اخگری عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما؛ ظهر امروز (1...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ جشنواره رسانه‌ای نبأ ویژه دانشجویان سراسر کشوردر اردیبهشت ماه سال 1399 برگزار شد.این جشنواره در محورهای نشریه، برد، پاد...

روایتی از هزارو یک گفتار :اتفاق های خونین روزهای اخیر در فضای جامعه دختران کشور، از واقعیت های تلخ تا حجمه های مجازی ، ما را بر آن داشت که گرد هم جمع شده و پیرا...

اولین نشست از سلسه جلسات باشگاه مقاله خوانی مجازی ارتباطات و رسانه به همت هسته پژوهشی رسانیوم و با حضور دکتر سیاوش صلواتیان در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ مدرسه ی کارگاهی فیلم نامه نویسی با همکاری دانشگاه صدا و سیما و سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود.

دانشگاه در همه مراحل بر اساس نظر تخصصی مرکز بهداشت سازمان اقدام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ در ابتدای این دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی مطالب خود را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله) مطرح نمودند و در ادامه شنونده ...

دوره تخصصی «ختامه مسک» با حضور کارشناسان تخصصی عرصه تبلیغ بین الملل و حاضران در این دوره در قم برگزار شد.

امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما از 31 خرداد به صورت حضوری آغاز شده و قرار است دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی نیز از21 تیر تا اول مرداد...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ مدرسه ی کارگاهی فیلم نامه نویسی با همکاری دانشگاه صدا و سیما و سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود.

دانشگاه در همه مراحل بر اساس نظر تخصصی مرکز بهداشت سازمان اقدام کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ در ابتدای این دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی مطالب خود را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله) مطرح نمودند و در ادامه شنونده ...

دوره تخصصی «ختامه مسک» با حضور کارشناسان تخصصی عرصه تبلیغ بین الملل و حاضران در این دوره در قم برگزار شد.

امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما از 31 خرداد به صورت حضوری آغاز شده و قرار است دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی نیز از21 تیر تا اول مرداد...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما؛ آیین رونمایی از کتاب‌ «کتاب صوتی از رسانه تا هنر»، تالیف دکتر محمد اخگری عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما؛ ظهر امروز (1...