۱۴۰۱/۰۶/۲۷- ۱۰:۴۱ - مشاهده: ۵۵

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه محمدحسین محبی

عنوان پایان نامه: بهبود کیفیت سیگنال گفتار گسترش یافته با افزایش مقاوم سازی شبکه در مقابل نویز با استفاده از شبکه ی عصبی پیچشی

رشته و گرایش: مهندسی صدا
استاد راهنما: دکتر معصومه شفیعیان
استاد داور داخلی: دکتر راهیل مهدیان
استاد داور خارجی: دکتر فرید رزازی
تاریخ برگزاری جلسه: سه¬ شنبه مورخ 29 شهریور 1401
ساعت برگزاری:15:00
محل: اتاق نمایش کتابخانه

امتیاز شما