۱۴۰۱/۰۶/۲۳- ۱۰:۰۸ - مشاهده: ۶۳

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه حوریه هراتیان

عنوان پایان نامه: ارائه مدل هم افزایی صدا و سیما و نهادهای کلیدی آموزش سواد رسانه به کودکان

رشته و گرایش: مدیریت رسانه
استاد راهنما: دکتر محمدحسین ساعی
استاد مشاور: دکتر بهاره نصیری
استاد داور داخلی: دکتر محمدعلی حکیم آرا
استاد داور خارجی: دکتر مستوره عزت زاده
تاریخ برگزاری جلسه: شنبه مورخ 09 مهر 1401
ساعت برگزاری:10:00

امتیاز شما