۱۴۰۱/۰۶/۲۱- ۱۷:۳۱ - مشاهده: ۷۵

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه مهران بالازاده

عنوان پایان نامه: بررسی شیوه‌های انعکاس تخیل معاصر در نمایش های رادیویی

رشته و گرایش: رادیو

استاد راهنما: استاد مجید شریف خدایی

استاد مشاور:  استاد فرشاد آذرنیا

استاد داور داخلی: دکتر محمد اخگری

استاد داور خارجی: دکتر محمدصادق رحمانیان

تاریخ برگزاری جلسه: یک شنبه مورخ 27 شهریور 1401

ساعت برگزاری:10:30

امتیاز شما