۱۴۰۱/۰۶/۰۹- ۱۱:۰۷ - مشاهده: ۹۴

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه اشکان حاجی عبدالهی

عنوان پایان نامه: مقایسه گفتمان خبرگزاری فارس و روزنامه نیویورک تایمز درباره¬ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

رشته و گرایش: روزنامه نگاری

استاد راهنما: دکتر علی دارابی

استاد مشاور:  دکتر داود نعمتی انارکی

استاد داور داخلی: دکتر اردشیر زابلی زاده

استاد داور خارجی: دکتر هادی البرزی

تاریخ برگزاری جلسه: شنبه مورخ 12 شهریور 1401

ساعت برگزاری:15:00

امتیاز شما