۱۴۰۱/۰۵/۳۰- ۱۵:۰۵ - مشاهده: ۱۷۱۳۷

اطلاعیه در خصوص نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما در آزﻣﻮن سراسری سال 1401
تذکر بسیار مهم: با عنایت به اعلام با تاخیر اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته های شرایط خاص آزمون سراسری سال 1401 توسط سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبت‌نام الکترونیکی تا پایان روز پنجشنبه مورخ 3 شهریورماه تمدید شد. شایان ذکر است درصورت ثبت مشخصات و پرداخت هزینه مصاحبه، اصلاح و بارگذاری مجدد مدارک مورد نیاز از جمله فرم پرسشنامه علمی و عمومی، تا یک روز قبل از زمان مصاحبه، امکانپذیر است.

تمامی داوطلبان معرفی شده‌ی واجد شرایط، لازم است از روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 لغایت پایان روز چهار شنبه مورخ 1401/6/2 با مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) به نشانی http://golestan.iribu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬیرش و مراجعه معرفی‌شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)، در بازه‌ی زمانی مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت‌نام، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد.
شایان ذکر است نظر به مهلت محدود ﺛﺒﺖﻧﺎم اینترنتی معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک و اعلام جدول زمانبندی داوطلبان مجاز به شرکت در مصاحبه حضوری، تاکید می‌شود قبل از اقدام به ثبت نام اینترنتی، ضمن مطالعه کامل اطلاعیه شماره 1، نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:
1)    مدارک مورد نیاز را برابر مفاد اطلاعیه شماره 1  آماده نمایید تا در زمان مقرر، بدون هیچ مشکل و در کمترین زمان نسبت به ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه اقدام نمایید.
2)    با توجه به این که مرحله نخست ارزیابی داوطلبان، براساس اطلاعات ثبت شده و مدارک بارگذاری شده ایشان است، و بر همین مبنا درخصوص دعوت داوطلب جهت انجام مصاحبه تصمیم گیری می‌شود، لازم است در ثبت اطلاعات خواسته شده، پاسخگویی به سوالات علمی و عمومی فرم های انتهای این اطلاعیه (به صورت تایپ شده)، نهایت دقت و صداقت لازم را داشته باشید. بدیهی است به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت عدم بررسی پرونده و عدم دعوت به مصاحبه بر عهده داوطلب خواهد بود.
3)    براساس جدول بند الف اطلاعیه شماره 1، داوطلبان با چند کد رشته محل معرفی شده از دو گروه مصاحبه کننده ردیف 2 (تلویزیون) و ردیف 3 (گرافیک و انیمیشن) می‌بایست برای هریک از رشته‌های کارگردانی تلویزیون و تلویزیون و هنرهای دیجیتال به طور جداگانه اقدام به ثبت‌نام، پرداخت هزینه و بارگذاری مدارک نمایند.
4)    معرفی داوطلب به دانشگاه صداوسیما، به معنای آن است که احتمال قبولی در کد رشته‌های انتخابی قبلی داوطلب پایین می‌باشد و در صورت عدم شرکت در این مرحله، کد رشته‌های انتخابی مربوط به این دانشگاه، بررسی نخواهد شد و کد رشته‌های انتخابی بعدی داوطلب مورد بررسی خواهد گرفت.
5)    داوطلبانی که هر دو رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال و کارگردانی تلویزیون را در فرم انتخاب رشته، انتخاب نمودند، در صورت پذیرش نهایی در رشته ای که در مصاحبه علمی و عمومی آنرا شرکت ننموده و یا قبول نشده باشد (براساس اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1401)، جهت انتقال به سایر کد رشته‌های بعدی به سازمان سنجش کشور معرفی می‌شوند.
6)    پس از ثبت موقت مشخصات اولیه داوطلب و تعریف شناسه کاربری و گذر واژه جهت ورود به سامانه گلستان، ثبت‌نام الکترونیکی مصاحبه شامل چهار مرحله است؛ مرحله اول: تکمیل مشخصات داوطلب، مرحله دوم: پرداخت الکترونیکی هزینه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی و انجام مصاحبه حضوری، مرحله سوم: بارگذاری مدارک لازم مطابق با مفاد اطلاعیه شماره 1 و مرحله چهارم: پرینت گواهی انجام ثبت‌نام.
7)    داوطلبانی که بررسی نسخه الکترونیکی مدارک ارسالی آنان در سامانه گلستان به تائید برسد و مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه حضوری باشند، ضروری است طبق جدول زمانبندی اعلامی در اطلاعیه‌ی شماره 2 که روز جمعه مورخ 4 شهریورماه در سایت دانشگاه به نشانی http://www.iribu.ac.ir قرار می‌گیرد، برای شرکت در جلسه مصاحبه (علمی و صلاحیت عمومی) اقدام نمایند. حضور داوطلب در ساعت و روز تعیین‌شده (این زمان غیر قابل تغییر است) برای مصاحبه الزامی است و عدم حضور (بدون دلیل موجهی که مورد پذیرش دانشگاه باشد) به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
8)    مصاحبه حضوری در محل دانشگاه صداوسیما به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای بزرگراه آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی(نیایش)، جنب ورزشگاه انقلاب، برگزار می‌شود.
9)    ارائه پرینت گواهی انجام ثبت‌نام (که در مرحله آخر ثبت‌نام اینترنتی قابل دریافت است) جهت ورود به دانشگاه به منظور شرکت در جلسه مصاحبه حضوری و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در زمان حضور در دانشگاه الزامی می‌باشد.
10)    در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت ﺻـﺮﻓاً ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ‌های 22168540 ، 22168643 و 22168538 در ساعات اداری، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

11) برای دریافت راهنمایی از طریق گروه تلگرامی https://t.me/irib_un  کلیک کنید


فایل‌های مورد نیاز معرفی‌شدگان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮفیت رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما درآزﻣﻮن سراسری سال 1401:
دانلود فایل pdf اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)
دانلود فایل pdf راهنمای تصویری ثبت‌نام اینترنتی
دانلود فایل pdf فرم تعهدنامه داوطلب
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های کاردانی فنی الکترونیک و کارشناسی مهندسی برق
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته ی کارشناسی روزنامه نگاری
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی کارشناسی کارگردانی تلویزیون
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه عمومی داوطلب
دانلود فایل pdf و word فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلب


امور آموزش دانشگاه صداوسیما

امتیاز شما