۱۴۰۱/۰۳/۱۰- ۱۸:۳۴ - مشاهده: ۴۲۰

جلسه دفاع حضوری از پایان نامه فاطمه یزدانی خرم

عنوان پایان نامه: پوشش خبری واکسیناسیون کرونا در ایران؛ بررسی وب سایت های خبرگزاری صدا و سیما و بی بی سی فارسی

رشته و گرایش: روزنامه نگاری
استاد راهنما: دکتر جهاندار امیری
استاد مشاور: استاد محمدعلی هرمزی زاده
استاد داور داخلی: دکتر داود نعمتی انارکی
استاد داور خارجی: دکتر محسن گودرزی
تاریخ برگزاری جلسه: مورخ 18 اردیبهشت 1401

امتیاز شما