۱۴۰۱/۰۳/۱۰- ۱۷:۵۸ - مشاهده: ۴۳۲

جلسه دفاع مجازی از پایان نامه فاطمه مجنی پور

عنوان پایان نامه: بازنمایی ترورسردار قاسم سلیمانی در وب سایت برنامه 60 دقیقه بی‌بی‌سی فارسی و وب سایت خبر سراسری ساعت 21 شبکه 1 سیما

رشته و گرایش: ارتباطات
استاد راهنما: دکتر علی اکبر رزمجو
استاد مشاور: دکتر محسن شاکری نژاد
استاد داور داخلی: استاد محمدعلی هرمزی زاده
استاد داور خارجی: دکتر هادی البرزی
تاریخ برگزاری جلسه: سه شنبه مورخ 23 فروردین 1401
ساعت برگزاری:11:00

امتیاز شما