۱۴۰۱/۰۳/۰۹- ۱۶:۰۵ - مشاهده: ۴۱۲

جلسه دفاع مجازی پایان نامه جواد حسین پور

عنوان پایان نامه:

تشخیص احساس از گفتار مستقل از گوینده مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از  self-attentionچند لایه

رشته و گرایش: مهندسی صدا

استاد راهنمای اول: دکتر راهیل مهدیان

استاد راهنمای دوم: دکتر حسن زارعیان

استاد داور داخلی: دکتر معصومه شفیعیان

استاد داور خارجی: دکتر حسین صامتی

تاریخ برگزاری جلسه: سه شنبه مورخ 10 خرداد 1401
ساعت برگزاری:16:30

امتیاز شما