۱۴۰۰/۰۷/۱۰- ۱۰:۴۴ - مشاهده: ۳۷۲۹

اطلاعیه مهم

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگان کد 23 رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صدا و سیما در آزﻣﻮن سراسری سال 1400 جهت انجام مصاحبه مجازی (غیرحضوری)

به اطلاع می‌رساند ثبت‌نام اینترنتی مصاحبه مجازی از روز ‌شنبه مورخ 1400/7/10 آغاز و تا روز دوشنبه مورخ 1400/7/12 ادامه خواهد داشت. تمامی داوطلبان معرفی شده‌ی واجد شرایط (برای دانلود فایل pdf فهرست اسامی معرفی شدگان به همراه کد رشته محل اینجا را کلیک نمایید)، لازم است با مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی (سامانه گلستان دانشگاه صدا و سیما) به نشانی (http://golestan.iribu.ac.ir) نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬیرش و مراجعه معرفی‌شدگان جهت انجام مصاحبه مجازی)، در بازه‌ی زمانی مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت‌نام، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد.
لطفاً پیش از اقدام برای ثبت‌نام ضمن مطالعه کامل اطلاعیه شماره 1، نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:
شایان ذکر است نظر به مهلت محدود ﺛﺒﺖﻧﺎم اینترنتی معرفی شدگان جهت بررسی اولیه مدارک و اعلام جدول زمانبندی داوطلبان مجاز به شرکت در مصاحبه مجازی، تاکید می‌شود قبل از اقدام به ثبت نام اینترنتی، ضمن مطالعه کامل اطلاعیه شماره 1، نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:
1) مدارک مورد نیاز به ویژه فرم های پرسشنامه مصاحبه علمی و عمومی انتهای این اطلاعیه را برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 آماده نمایید تا در زمان مقرر، بدون هیچ مشکل و در کمترین زمان نسبت به ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه اقدام نمایید.
2) لازم است در ثبت اطلاعات خواسته شده، پاسخگویی به سوالات علمی و عمومی و بارگذاری مدارک لازم، نهایت دقت و صداقت لازم را داشته باشید. بدیهی است به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت عدم بررسی پرونده و عدم دعوت به مصاحبه بر عهده داوطلب خواهد بود.
3) پس از ثبت موقت مشخصات اولیه داوطلب و تعریف شناسه کاربری و گذر واژه جهت ورود به سامانه گلستان، ثبت‌نام الکترونیکی مصاحبه شامل 4 مرحله است؛ 1) تکمیل مشخصات داوطلب، 2) پرداخت الکترونیکی هزینه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی و شرکت در مصاحبه مجازی، 3) بارگذاری مدارک لازم مطابق با مفاد اطلاعیه شماره 1، 4) پرینت گواهی انجام ثبت‌نام.
4) داوطلبی که بررسی نسخه الکترونیکی مدارک ارسالی آنان در سامانه گلستان به تائید برسد و مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه مجازی باشند، ضروری است طبق جدول زمانبندی اعلامی در اطلاعیه‌ی شماره 2 که متعاقباً در سایت دانشگاه به نشانی https://www.iribu.ac.ir قرار می‌گیرد، برای شرکت در جلسه مصاحبه مجازی علمی و عمومی‌که به صورت جداگانه برگزار می‌شود، اقدام نمایند. نحوه شرکت در مصاحبه مجازی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می‌شود.
5) حضور داوطلب در ساعت و روز تعیین‌شده (این زمان غیر قابل تغییر است) برای مصاحبه مجازی الزامی است و عدم حضور در هریک از جلسات مصاحبه علمی یا عمومی، (بدون دلیل موجهی که مورد پذیرش دانشگاه باشد) به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
6) در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت ﺻـﺮﻓاً ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ‌های 22168540 ، 22168643 و 22168538 در ساعات اداری (از روز شنبه مورخ 1400/5/30به بعد) ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
فایل‌های مورد نیاز معرفی‌شدگان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮفیت رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما درآزﻣﻮن سراسری سال 1400:
دانلود فایل pdf اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه مجازی)
دانلود فایل pdf راهنمای تصویری ثبت‌نام اینترنتی
دانلود فایل pdf فرم تعهدنامه داوطلب
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های کاردانی فنی الکترونیک و کارشناسی مهندسی برق
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته ی کارشناسی روزنامه نگاری
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی کارشناسی کارگردانی تلویزیون
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه عمومی داوطلب
دانلود فایل pdf و word فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلب
امور آموزش دانشگاه صداوسیما

امتیاز شما