۱۴۰۰/۰۶/۰۸- ۲۱:۱۸ - مشاهده: ۱۶۰۰

آشنایی با نرم افزار و فرآیند مصاحبه مجازی

جهت آشنایی با نرم افزار و فرایند مصاحبه مجازی این ویدئو را مشاهده کنید

از متقاضیان محترم تقاضا می‌شود جهت آشنایی با فرایند ثبت نام این ویدئو را ببینید

امتیاز شما