تعداد بازدید : 1507 - تاریخ خبر : چهارشنبه 24 دی 1399 - 14:58  
اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان دوره روزانه تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه صداوسیما می رساند از تاریخ 1396/5/31 که نظام امتیازبندی به منظور ساماندهی فرآیند شناسایی و جذب شایسته ترین دانش آموختگان و شفاف‌سازی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ها و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتهای فردی، اجتماعی و تخصصی دانش آموختگان دانشگاه در طول دوره تحصیلی، در حال اجراست، جلسات کارشناسی متعددی جهت ارزیابی این فرآیند براساس نظرات استادان، کارشناسان و بازخورد دانشجویان تشکیل شد که نهایتاً پس از جلسات مشترک دانشگاه صداوسیما و اداره کل منابع انسانی سازمان، ضمن بازنگری فرآیند امتیازبندی، پیش نویس شیوه نامه اجرایی نظام امتیازبندی دانش آموختگان دانشگاه صدا و سیما برای جذب در سازمان تدوین و جدول جدید امتیازات کارنامه امتیازبندی دانش آموختگان به شرح پیوست، به تصویب رسید.
براساس مفاد این شیوه نامه که از تاریخ 1399/7/1 در حال اجراست، کمیته معرفی دانش‌آموختگان به سازمان (که در تغییرات جدید ترکیب این کمیته، به نحوی اصلاح شد که مدیر گروه دانش آموخته و رئیس دانشکده نیز با حق رای در تصمیم گیری در مورد هر دانش آموخته حضور داشته باشند)، پس از حضور دانش آموخته درجلسه مصاحبه حضوری، ضمن بررسی کارنامه اولیه امتیازبندی و مدارک و مستندات پیوست آن، درخصوص صلاحیت علمی و عمومی ایشان جهت جذب در سازمان و تائید امتیازات اولیه و تشویقی مربوطه، اعلام نظر می‌کند.

مجموع امتیازات مکتسبه قطعی و تائید شده و تشویقی، وضعیت هر دانش‌آموخته از نظر معرفی به اداره کل منابع انسانی برای انجام مراحل استخدام در سازمان (جایابی در تهران یا مراکز دیگر) و یا اعلام عدم نیاز اداره کل منابع انسانی و آزادسازی مدرک را مشخص خواهد کرد.

همچنین، حداقل امتیاز قابل قبول کارنامه برای معرفی دانش آموختگان دانشگاه صداوسیما-تهران و دانشکده صداوسیما-قم که دارای شرط معدل و سنوات می باشند، برای مقطع کاردانی امتیاز 55 و برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، امتیاز 65 می باشد و حد نصاب امتیاز قابل قبول کارنامه برای احراز شرایط ممتازی، امتیاز 85 است.
شایان ذکر است ترکیب اعضای این کمیته هفت نفره به شرح ذیل می‌باشد:

1) معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه - دبیر جلسه

2) نماینده رئیس دانشگاه

3) رئیس یا معاون دانشکده مربوطه

4) مدیر گروه مربوطه

5) معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه یا مدیر فرهنگی دانشگاه

6) مدیر حوزه علوم اسلامی رسانه و

7) مدیر صیانت و حفاظت دانشگاه.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

امتیاز شما