۱۳۹۹/۰۸/۰۳- ۱۵:۰۶ - مشاهده: ۳۰۰۴

جلسه دفاع از پایان نامه محمد رضا سعادت پور

بهبود کیفیت سرویس در شبکه های مبتنی بر نرم افزار  با استفاده از مسیر یابی متمرکز بر اساس پسخورد

جلسه دفاع از پایان نامه محمد رضا سعادت پور

عنوان پایان نامه: بهبود کیفیت سرویس در شبکه‌های مبتنی بر نرم افزار  با استفاده از مسیر یابی متمرکز بر اساس پسخورد

استاد راهنما: دکتر تورج شبانیان- دکتر محمد بهدادفر

تاریخ دفاع: 30 بهمن 98 ساعت 15- نمایش کتابخانه

امتیاز شما