تعداد بازدید : 1712 - تاریخ خبر : شنبه 3 آبان 1399 - 15:03  
جلسه دفاع از پایان نامه حسین صفری

کاربست انیمیشن-مستند (دورگه) برای تولید مستند آموزشی کودک (با تاکید برنظریه آنابل هورنس رو)

جلسه دفاع از پایان نامه حسین صفری

عنوان پایان نامه: کاربست انیمیشن-مستند (دورگه) برای تولید مستند آموزشی کودک (با تاکید برنظریه آنابل هورنس رو)

استاد راهنما:دکتر سید محمد صادق مرکبی

تاریخ دفاع: 7 اسفند 98 ساعت 13:30 در نمایش کتابخانه

امتیاز شما