۱۳۹۹/۰۸/۰۳- ۱۴:۵۸ - مشاهده: ۲۶۹۴

جلسه دفاع از پایان نامه مریم صابری

شیوه های تبادل فرهنگ از طریق برنامه سازی در رادیو(مطالعه تطبیقی رادیوژاپنی برون مرزی و رادیو فارسی NHK ژاپن)

جلسه دفاع از پایان نامه مریم صابری

عنوان پایان نامه: شیوه‌های تبادل فرهنگ از طریق برنامه سازی در رادیو(مطالعه تطبیقی رادیوژاپنی برون مرزی و رادیو فارسی NHK ژاپن)

استاد راهنما: دکتر محمد اخگری

تاریخ دفاع: 30 بهمن 98 ساعت 11 در نمایش کتابخانه

امتیاز شما