تعداد بازدید : 2482 - تاریخ خبر : شنبه 3 آبان 1399 - 14:55  
جلسه دفاع از پایان نامه فرشاد امینی

پوشش خبری رویدادهای گردشگری بخش خبری 20:45 شبکه استانی دنا

جلسه دفاع از پایان نامه فرشاد امینی

عنوان پایان نامه: پوشش خبری رویدادهای گردشگری بخش خبری 20:45 شبکه استانی دنا

استاد راهنما: دکتر داود نعمتی انارکی

تاریخ دفاع: 30 بهمن 98 ساعت 13 در نمایش کتابخانه

امتیاز شما