تعداد بازدید : 2181 - تاریخ خبر : شنبه 3 آبان 1399 - 14:52  
جلسه دفاع پوریا موسوی

تحلیل انتقادی گفتمان هویت اجتماعی در نمایشنامه های رادیویی

 جلسه دفاع از پایان نامه پوریا موسوی

عنوان پایان نامه: تحلیل انتقادی گفتمان هویت اجتماعی در نمایشنامه های رادیویی

استاد راهنما:دکتر فارس باقری

تاریخ دفاع: 6 اسفند 98 ساعت 15 در نمایش کتابخانه

امتیاز شما