تعداد بازدید : 2089 - تاریخ خبر : شنبه 3 آبان 1399 - 14:49  
جلسه دفاع سید مهدی هاشمی

راهکارهای مطلوب ارائه برنامه سخنرانی های مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه سید مهدی هاشمی

عنوان پایان نامه: راهکارهای مطلوب ارائه برنامه سخنرانی های مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر جواد طباخی ممقانی

تاریخ دفاع: 20 اسفند 98 ساعت 10 در نمایش کتابخانه

امتیاز شما