۱۳۹۹/۰۳/۱۸- ۱۴:۱۲ - مشاهده: ۶۵۴

اطلاعیه شماره 3

پیرو اطلاعیه شماره 2 معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه صدا و سیما در آزمون سراسری سال 1398 که با تاخیر اقدام به تکمیل و بارگذاری مدارک لازم در سامانه‌ی گلستان این دانشگاه اقدام نموده‌اند، دعوت می‌نماید برابر جدول زمانبندی این اطلاعیه با توجه به نکات اطلاعیه شماره 2 جهت انجام مراحل مصاحبه به دانشگاه صداوسیما مراجعه نمایند.

پیرو اطلاعیه شماره 2 معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه صدا و سیما در آزمون سراسری سال 1398 که با تاخیر اقدام به تکمیل و بارگذاری مدارک لازم در سامانه‌ی گلستان این دانشگاه اقدام نموده‌اند، دعوت می‌نماید برابر جدول زمانبندی این اطلاعیه با توجه به نکات اطلاعیه شماره 2 جهت انجام مراحل مصاحبه به دانشگاه صداوسیما مراجعه نمایند.

جدول زمان‌بندی تکمیلی مراجعه برای مصاحبه حضوری

امتیاز شما