۱۳۹۹/۰۳/۱۸- ۱۳:۴۶ - مشاهده: ۷۰۹

دو انتصاب جدید در دانشگاه

رییس دانشگاه صدا و سیما در احکامی جداگانه روسای دانشکده‌های تولید رادیو و تلویزیون و ارتباطات و رسانه را منصوب کرد.

رییس دانشگاه صدا و سیما در احکامی جداگانه روسای دانشکده‌های تولید رادیو و تلویزیون و ارتباطات و رسانه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما دکتر شهاب اسفندیاری در ابتدای جلسه شورای دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقایان دکتر نظری و ساعی در دوره تصدی ریاست دانشکده‌های تولید و ارتباطات،آقایان دکتر مرکبی و شاکری نژاد را به ریاست دانشکده‌های مذکور منصوب کرد.

دکتر مرکبی پیش از این در سمت هایی چون:رئیس مرکز آموزش سازمان صدا و سیما، مدیرکل اجرا و پشتیبانی آموزش صدا و سیما، قائم مقام مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی،رئیس مرکز علمی‌کاربردی رسانه و مدیر گروه علمی آموزشی تلویزیون در دانشکدة تولید دانشگاه صدا و سیما مشغول فعالیت بوده و در زمینه تولیدات رادیو و تلویزیون نیز نقش داشته است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صداوسیما، معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات، عضو کمیته کار آمد سازی و تعالی نیروی انسانی سازمان، دبیر شورای فرهنگی دانشگاه، عضو شورای پژوهشی دانشکده ارتباطات، معاون محتوایی گردان سایبری معارف بسیج رسانه ملی، عضو شورای پایان نامه و کتاب مرکز تحقیقات سازمان و دبیر کمیسون موارد خاص دانشجویی دانشگاه صداوسیما برخی از سوابق دکتر محسن شاکری نژاد است.

امتیاز شما