۱۳۹۹/۰۳/۱۸- ۱۳:۲۹ - مشاهده: ۵۰۶

اطلاعیه بسیار مهم

به اطلاع می‌رساند ثبت‌نام اینترنتی مصاحبه حضوری از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 5/6/1398 آغاز و تا ساعت 17 روز چهار‌شنبه مورخ 6/6/1398 ادامه خواهد داشت. تمامی داوطلبان معرفی شده‌ی واجد شرایط، لازم است با مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی (سامانه گلستان دانشگاه صدا و سیما) به نشانی (http://golestan.iribu.ac.ir) نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬیرش و مراجعه معرفی‌شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)، در بازه‌ی زمانی مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت‌نام، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد.

به اطلاع می‌رساند ثبت‌نام اینترنتی مصاحبه حضوری از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 5/6/1398 آغاز و تا ساعت 17 روز چهار‌شنبه مورخ 6/6/1398 ادامه خواهد داشت. تمامی داوطلبان معرفی شده‌ی واجد شرایط، لازم است با مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی (سامانه گلستان دانشگاه صدا و سیما) به نشانی (http://golestan.iribu.ac.ir) نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬیرش و مراجعه معرفی‌شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)، در بازه‌ی زمانی مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت‌نام، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد.

لطفاً پیش از اقدام برای ثبت‌نام ضمن مطالعه کامل اطلاعیه شماره 1، نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:

1-در ثبت اطلاعات خواسته شده و بارگذاری مدارک دقت لازم را مبذول فرمایید. بدیهی است به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت عدم بررسی پرونده و دعوت به مصاحبه بر عهده داوطلب خواهد بود.

2-هر داوطلب با کد رشته محل‌های معرفی شده از یک گروه آزمایشی (براساس جدول بند الف اطلاعیه شماره 1) تنها یک بار لازم است در سامانه گلستان اقدام به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک نماید و در صورتی‌که کدرشته‌ محل‌های انتخابی دانشگاه صدا و سیما، از دو گروه آزمایشی مختلف (ریاضی- فیزیک و هنر یا علوم انسانی و هنر) باشد می‌بایست دو بار مراحل ثبت نام انجام شود.

3-پس از ثبت موقت مشخصات اولیه داوطلب و تعریف شناسه کاربری و گذر واژه جهت ورود به سامانه گلستان، ثبت‌نام الکترونیکی مصاحبه حضوری شامل 4 مرحله است؛ 1) تکمیل مشخصات داوطلب، 2) پرداخت الکترونیکی هزینه شرکت در مصاحبه، 3) بارگذاری تصویر مدارک لازم (مطابق با مفاد اطلاعیه شماره 1)، 4) پرینت گواهی انجام ثبت‌نام.

4-مصاحبه حضوری از روز شنبه مورخ 9/6/1398 لغایت روز سه‌شنبه مورخ  12/6/1398 در محل دانشگاه صدا و سیما به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای بزرگراه آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی(نیایش)، جنب ورزشگاه انقلاب، برگزار می‌شود. ارائه پرینت گواهی انجام ثبت‌نام (که در مرحله آخر ثبت‌نام اینترنتی قابل دریافت است) جهت ورود به دانشگاه الزامی می‌باشد.

5-جهت اطلاع از جزئیات زمان (ساعت و روز) و محل برگزاری جلسات مصاحبه حضوری به اطلاعیه‌ی شماره 2 که در روز پنج‌شنبه مورخ 7/6/1398 در سایت دانشگاه قرار می‌گیرد، مراجعه نمائید. حضور داوطلب در ساعت و روز تعیین‌شده (این زمان غیر قابل تغییر است) برای مصاحبه حضوری الزامی است و عدم حضور (بدون دلیل موجهی که مورد پذیرش دانشگاه باشد) به منزله غیبت و انصراف تلقی خواهد شد.

در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت ﺻـﺮﻓاًً ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ‌های 22168540 ، 22168643 و 22168538 در ساعات اداری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

فایل‌های مورد نیاز معرفی‌شدگان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮفیت رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صدا و سیما درآزﻣﻮن سراسری سال 1398:

دانلود فایل pdf اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)

دانلود فایل pdf راهنمای تصویری ثبت‌نام اینترنتی

دانلود فایل pdf فرم تعهدنامه داوطلبان مصاحبه حضوری

دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های کاردانی فنی الکترونیک و کارشناسی مهندسی برق

دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌‌ی کارشناسی روزنامه نگاری

دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی کارشناسی کارگردانی تلویزیون

دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌ی کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

دانلود فایل pdf و word فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان

امتیاز شما