۱۳۹۹/۰۳/۱۲- ۱۴:۰۳ - مشاهده: ۸۵۷

استادان نمونه دانشگاه صداوسیما معرفی شدند


با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، ضمن تبریک مجدد روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تشکر از فعالیت‎ها و اهتمام اعضای هیأت علمی در زمینه‎های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی، بدینوسیله به اطلاع کلیه استادان گرامی و دانشجویان عزیز می‌رساند 


با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، ضمن تبریک مجدد روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و تشکر از فعالیت‎ها و اهتمام اعضای هیأت علمی در زمینه‎های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی، بدینوسیله به اطلاع کلیه استادان گرامی و دانشجویان عزیز می‌رساند بر اساس شیوه‌نامه مصوب انتخاب استاد نمونه دانشگاه با محوریت آموزش که عمدتاً مربوط به کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی انجام شده در دانشگاه صداوسیما است، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٣٠ کمیته انتخاب استاد نمونه دانشگاه ۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که بالاترین امتیاز را کسب نمودند به شرح ذیل به عنوان استادان نمونه دانشگاه انتخاب شدند.
١. دانشکده فنی و مهندسی رسانه: خانم مهندس معصومه پورصادق قاضی جهانی

٢. دانشکده ارتباطات و رسانه: آقای دکتر داود نعمتی انارکی

٣. دانشکده هنرهای دیجیتال: آقای حسین میرزاپور

۴. دانشکده تولید رادیو و تلویزیون: آقای مجید شریف خدایی

۵. گروه معارف اسلامی و دروس عمومی: آقای دکتر سید محمدمهدی موسوی مهر

شایان ذکر است شاخص های مورد توجه در تدوین شیوه نامه اخیر که در انتخاب استادان نمونه دانشگاه ملاک عمل قرار گرفت عبارتند از:

١. میزان انجام حداقل موظفی برای دو نیمسال منتهی به روز معلم
٢. تعداد و تنوع دروس ارائه شده در مقاطع مختلف
٣. تعداد راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه کارشناسی ارشد و پروژه تخصصی کارشناسی
۴. میانگین نمره ارزشیابی دروس توسط دانشجویان
۵. نمره ارزشیابی استاد توسط مدیرگروه با نظرخواهی از همکاران و مدیر آموزش دانشکده
۶. نمره ارزشیابی استاد توسط رئیس دانشکده با نظرخواهی از معاون دانشکده و نهایتاً
٧. نمره میانگین ارزشیابی معاون آموزشی دانشگاه و مدیریت دانشکده از حضور مستمر و مفید و رعایت ضوابط، انضباط و تقویم آموزشی استاد
بدیهی است به دلیل شرایط شیوع کرونا و عدم حضور دانشجویان، امکان برگزاری جشن تقدیر از استادان نمونه دانشگاه فراهم نبود اما در اسرع وقت از ایشان مراتب تقدیر به عمل خواهد آمد.

روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما

امتیاز شما