دانشکده علمی کاربردی رسانه

صنعت

فرهنگ و هنر

مدیریت

کاردانی فنی

مهندسی ارتباطات

مهندسی اطلاعات

بازیگری

کاردانی-خبرنگاری

اینترنت و شبکه های گسترده

دروس پودمانی

مهندسی ارتباطات 1

مهندسی اطلاعات 1

تصویربرداری

مدیریت امورفرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی

برنامه سازی کامپیوتر-نرم افزار

برنامه سازی

مهندسی ارتباطات 2

مهندسی اطلاعات 2

تهیه و تولید فیلم

مدیریت تبلیغات تجاری

تاسیسات

سخت افزار کامپیوتر

 

 

فیلمنامه نویسی

کارشناسی خبرنگاری اجتماعی فرهنگی

تجهیزات صدابرداری-رسانه

شبکه های کامپیوتری

 

 

حسابداری-حسابداری مالی

 

شبکه های کامپیوتری

شبکه های گسترده

 

 

سینما-تدوین فیلم

 

فناوری اطلاعات دررسانه

تعمیر و مونتاژ

 

 

انیمیشن

 

کاردانی ارتباطات رسانه

 

 

 

سینما-تدوین فیلم(ترمی و پودمانی)

 

کاردانی فنی رسانه

 

 

 

کارشناسی- فیلمنامه نویسی

 

کاردانی نرم افزار

 

 

 

کارشناسی سینما-کارگردانی

 

کاردانی فنی-سیستم های کامپیوتر

 

 

 

کارشناسی فیلمسازی

 

مونتاژ وتعمیر کامپیوتر

 

 

 

 

 

کاردانی فنی رسانه