حوزه علوم اسلامی رسانه

حوزه علوم اسلامی رسانه

حوزه علوم اسلامی رسانه علاوه بر ایجاد محیطی علمی و پژوهشی، فضایی سرشار از ایمان، اخلاص، نشاط و پویایی را به وجود آورد تا زمینه حرکت به سوی تعالی و تکامل و بالندگی فراهم شود.

دین پژوهان حوزه علوم اسلامی رسانه در 6 ترم تحصیلی، در مجموع قریب به 60واحد درسی ر نزد اساتید متخلق حوزه و دانشگاه در محیطی سرشار از صفا و معنویت، می گذرانند و در کنار آنها با دروس پایه برای ورود به معارف مکتب اهل البیت علیهم السلام آشنا می‌شوند.

انجام فعالیت های پژوهشی، برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی، طرح تدبر در قرآن، برگزاری مراسم معنوی و روضه سید الشهداء علیه السلام از برنامه های دیگر این حوزه می باشد.

سایر فعالیت های حوزه علوم اسلامی رسانه

- جذب نخبگان: انتخاب دانشجویان با استعداد از نظر اخلاقی و علمی، اصلی ترین ملاک پذیرش دین پژوهان در این مرکز است. تلاش بر این است که فضای معنوی و دینی، توأم بانشاط علمی باشد.

- آموزش دین بر اساس تعالیم مکتب اهل بیت علیهم السلام به صورتی که دین پژوهان این مرکز بتوانند در برابر شبهات و فتنه‌هامصون بمانند.

- تقویت ایمان و غیرت دینی: رشد اخلاق اسلامی و تهذیب نفس ازراههایی مانند: ایجاد فضای سالم اعتقــادی، اخـــلاقی، ارائــه آمـوزه‌هـا والگـوهای علمی

- اصلاح و ارتقاء مستمرّ و توسعه برنامه‌ها و محتوای آموزشی‌، پژوهش محـور کــردن آمـوزش‌ها، کارآمد کردن برنامه‌ها و دروس، تأسیس دوره های آموزشی جدید در راستای اهداف و بر اساس نیاز سنجی از جامعه.

- تقدم کیفیت بر کـمـیت بـرون داده‌ها: تـنظـیم و تقویت مستمر ارتباط با سایر مراکز علمی، به ویژه مراکز هم سو