فرم های تحصیلات تکمیلی
 برگه پیشنهاد عنوان/ پروژه پایانی کارشناسی ارشد- ارتباطات
..................................
 پروپوزال پروژه عملی کارشناسی  تلویزیون و هنرهای دیجیتال
..................................
 پروژه عملی کارشناسی کارگردانی تلویزیون
..................................
دستورالعمل نگارش پایان نامه
..................................
راهنمای تنظیم مقالات- حقیقی
..................................
شیوه ها استناد درون متنی
..................................
طرح تحقیق پایان نامه  .................کارشناسی ارشد تولید...............تهیه کنندگی مستند
..................................
طرح تحقیق پایان نامه   .............کارشناسی ارشد تولید.................تهیه کنندگی نمایش
..................................
برگه پیشنهاد موضوع  ..............دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
..................................

طرح تحقیق پایان نامه   ............کارشناسی ارشد دانشکده تولید........رادیو        

                                 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تولید  توجه فرمایید

در هریک از فرمهای پیشنهاد موضوع و  پروپوزال،  قبل از بیا ن مسآله تحقیق ،  مقدمه نوشته شود.

..................................
فرم پیشنهاد تالیف کتاب
..................................
فرم پیشنهاد ترجمه کتاب
..................................
گواهی آموزشی
..................................
کاربرگ عنوان پیشنهادی پایان‌نامه دانشکده
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .