فارغ التحصیلان ممتاز

فارغ التحصیلان ممتاز دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما
نام و نام خانوادگی رشته ارشد سمت
1 تقی سهرابی روزنامه نگاری مدیرکل فارس
2 محمد حسین رنجبران روزنامه نگاری مدیرکل روابط عمومی
3 ابراهیم شمشیری ارتباطات مدیرعامل انتشارات سروش
4 محمد مهدی رحمتی مدیریت رسانه رئیس مرکز بسیج رسانه ملی
5 محمد حسین ساعی ارتباطات رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه
6 سید سجاد مدنی مبارکه ارتباطات معاون فضای مجازی مرکز چهارمحال
7 مهدی فتاحی ارتباطات معاون خبر ایلام
8 علی قشمی ارتباطات مدیر اطلاعات و برنامه ریزی زنجان
9 حسن گلبخشی ارتباطات مدیر آموزش و پژوهش هرمزگان
10 سید امیر آذرشین ارتباطات مدیر اطلاعات و برنامه ریزی خوزستان
11 معلمی ارتباطات مدیر آموزش و پژوهش خراسان جنوبی
12 اقبال خالدیان ارتباطات مدیر آموزش و پژوهش کردستان
13 علی وحیدی فردوسی مدیریت رسانه مدیر ارزیابی محتوایی مرکز طرح و برنامه
14 بهنام یاوری مدیریت رسانه مدیر مرکز طرح و برنامه
15 محمدعلی نعمتی روزنامه نگاری مدیرکل سازماندهی مرکز بسیج
16 سینا معتضدی ارتباطات مدیرکل تولیدات تلویزیونی بسیج
17 محمد ایرانی مدیریت رسانه مدیر آموزش معاونت استان ها
18 حسین بصیریان جهرمی مدیریت رسانه مدیر مرکز افکار سنجی
19 حامد معینی پناه مدیریت رسانه مدیر مرکز مانیتورینگ
20 محمدحسین اقبال دوست مدیریت رسانه مدیر تولیدات تلویزیونی مرکز بسیج
21 آسیه زارعی مدیریت رسانه مدیر مرکز طرح و برنامه
22 رامین شمسایی نیا مدیریت رسانه معاون آموزش و پژوهش تولید
23 شاکر واثقی مدیریت رسانه مدیر روابط عمومی دانشگاه
24 محسن شاکری نژاد ارتباطات معاون آموزش و پژوهش ارتباطات
25 حسن قاسمی روزنامه نگاری مدیر فرهنگی دانشگاه
27 مرتضی جاسبی مدیریت رسانه مدیر تولید شبکه نسیم
28 ابراهیم خرم نژاد مدیریت رسانه مدیر مرکز طرح و برنامه
29 رضا فرخ نژاد مدیریت رسانه مدیر مرکز برنامه ریزی سیما
30 محمدناصر شعبانی راد مدیریت رسانه اداره کل منابع انسانی
31 صادق باطنی مدیریت رسانه رئیس مرکز شهید آوینی