درباره دانشکده

دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما
دانشکده ارتباطات و رسانه در سال 1391 فعالیت آموزشی خود را در دانشگاه صداوسیما آغاز نمود. امروزه با توجه به تحولات گسترده در اندیشه‌ورزی و فلسفه ارتباطات و جایگاهی که حوزه نظریه‌پردازی در رسانه بدست آورده بیش از پیش ضرورت طرح مبانی نظری ارتباطات و علوم ارتباطی احساس می‌شود. تلاش دانشکده ارتباطات و رسانه آن است تا با استفاده از به روزترین شیوه‌ها، امکان ارتقای علمی دانشجویان و در نهایت تأثیرگذاری بر آینده این رشته تخصصی در فضای علمی و دانشگاهی و همچنین در عرصه فعالیت‌های عملی به ویژه به صورت کاربردی در سازمان صداوسیما را به وجود آورد. در همین راستا با ایجاد مراکز کاربردی همچون اتاق خبر گامی متفاوت در شیوه آموزشی دانشجویان برداشته است.
دانشکده ارتباطات و رسانه در تلاش است تا با راه‌اندازی رشته‌های جدید و کارآمد متناسب با نیازهای سازمان چون «دکتری فرهنگ و رسانه»، «دکتری سلامت و رسانه»، «کارشناسی‌ارشد ژورنالیسم رادیویی و تلویزیونی» و «کارشناسی روزنامه‌نگاری رادیویی و تلویزیونی» فعالیت‌های خود را گسترش دهد که ضمن پیگیری‌های بعمل آمده در کارگروه‌های تخصصی طرح تحول موفق به اخذ مصوبه دفترچه « دکتری فرهنگ و رسانه و نیز کارشناسی‌ارشد ژورنالیسم رادیویی و تلویزیونی » از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.