اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی
دکترجهاندار امیری ارتباطات سیاسی، جامعه‌شناسی و ارتباطات، جریان‌های روشنفکری و سیاسی در ایران معاصر
دکتر مهرداد بذرپاش مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک
دکترسید بشیر حسینی فرهنگ و ارتباطات، حقوق ارتباطات و رسانه‌ها
دکترمحمد علی حکیم آرا مخاطب و رسانه، تبلیغ و ارتباطات متقاعدگرانه، روان‌شناسی رسانه
دکتر پیمان جبلی روزنامه نگاری بین المللی
دکترعلی دارابی دیپلماسی رسانه‌ای، امپریالیسم فرهنگی و جنگ نرم، جامعه شناسی رسانه
دکترعلی‌اکبر رزمجو ارتباطات بین‌الملل، ارتباطات سیاسی، رسانه شناسی، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل
دکترحسین رضی سیاست‌گذاری ارتباطات، توسعه و ارتباطات، حوزه بین الملل رسانه‌ها
دکتراردشیر زابلی‌زاده روزنامه نگاری بین الملل، مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاری، پوشش های خبری
دکتر محمدحسین ساعی نظریه‌های ارتباطات، نظریه‌های انتقادی، روش تحقیق
دکتر محسن شاکری‌نژاد نظریه‌های ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، دین و رسانه
دکتر سید محمد شمس الدین اقتصاد، اقتصاد فرهنگ
دکتر سیاوش صلواتیان رسانه‌های نوین، مدیریت رسانه، تبلیغات در فضای مجازی
دکتر جواد طباخی‌ممقانی ارتباطات سیاسی، روابط بین الملل
دکتر عبدالعلی علی عسگری مدیریت استراتژیک رسانه، مدیریت سیستم‌ها، فرهنگ و اخلاق‌ رسانه
دکتر ابراهیم فتحی روش تحقیق، نظریه های ارتباطات، نظریه‌های جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی
دکتر محمد قلی میناوند ارتباطات سیاسی، دیپلماسی عمومی رسانه‌ای، فضای سایبر
دکتر عباس ناصری‌طاهری نظریه‌های ارتباطات، ارتباطات بین‌الملل، روش تحقیق
دکتر داوود نعمتی‌انارکی ارتباطات و رسانه، ژورنالیسم و مخاطب شناسی، آینده پژوهی رسانه
دکتر محمدعلی هرمزی‌زاده روش‌های تحقیق، آمار در علوم اجتماعی، نرم افزارهای آماری