شرایط و ضوابط اختصاصی نهایی آزمون سراسری

شرایط و ضوابط اختصاصی نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی 98
عنوان موسسه : دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نوع توضیحات : توضیحات مخصوص رشته های شرایط خاص
متن توضیحات
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – تهران
الف:شرایط عمومی (دوره‌های روزانه و نوبت دوم):
1- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام.
2- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
4- نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذی صلاح.
5- پایبندی و رعایت کامل مقررات، آیین‌نامه‌هاوضوابط دانشگاه.
6- موفقیت در مصاحبه حضوری (تخصصی و صلاحیت عمومی).
• تذکر: پذیرش نهایی از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و پس از احراز شرایط لازم به ترتیب اولویت صورت می گیرد و دانشگاه در رد یا قبول داوطلبان مخیر است.
7- دانشجویان علاوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارائه شده از سوی دانشگاه خواهند بود.
8- داشتن شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره 1)
ب: شرایط اختصاصی (دوره های روزانه):
1- داشتن حداکثر30 سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظیفه).
2- عدم استخدام و تعهد خدمت به هیچیک از سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به هر نحوی (رسمی، پیمانی قراردادی و...)
3- با توجه به امکان استخدام فارغ التحصیلان واجد امتیاز علمی،توانمندی حرفه ای و صلاحیت عمومی و اخلاقی در سازمان صدا و سیماارائه سند تعهد محضری در شروع به تحصیل برای کلیه دانشجویان دوره های روزانه ضرورت دارد.بر اساس این تعهد،فارغ التحصیلان در صورت معرفی دانشگاه و نیاز سازمان صدا و سیما و احراز شرایط استخدامی (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) می بایست در مراکزی که سازمان تعیین می کند، به میزان دو برابر مدت تحصیل مشغول به خدمت شوند.
• تذکر: در صورت موافقت سازمان صدا و سیما با انجام تعهد خدمت از فارغ‌التحصیلان مشمول خدمت وظیفه برابر ضوابط به صورت امریه استفاده خواهند کرد.
4- دانشجویانی که در طول تحصیل از ادامه تحصیل در دانشگاه صدا و سیما باز بمانند (انتقالی، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های تحصیلی می باشند.
5- ادامه تحصیل فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع بالاتر وفق مقررات سازمان صدا و سیما در رشته‌های تحصیلی مصوب بلامانع خواهد بود.
6- دانشجویان دوره‌های روزانه، ضمن بهره‌مندی از کمک هزینه تحصیلی (بصورت وام) در طول تحصیل، امکانات رفاهی و خوابگاه (به غیر از ساکنین استان تهران و البرز)، از مزایای صندوق رفاه دانشجویان (مطابق آیین نامه وزارت علوم) نیز می‌توانند استفاده نمایند.. تذکر مهم: شرایط و ضوابط اختصاصی فوق الذکر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شرایط عمومی، برابر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم (شبانه) رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (پرداخت شهریه، عدم ارائه امکانات رفاهی و ...) مندرج در همین دفترچه راهنما پذیرش خواهند شد.
ادرس: تهران -خیابان ولیعصر( عج) -ابتدای اتوبان نیایش -دانشگاه صدا وسیما
تلفن:22168538و22168643و نشانی وبگاه:www.iribu.ac.ir
شرایط و ضوابط اختصاصی نهایی آزمون سراسری 98
عنوان موسسه : دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوع توضیحات : توضیحات مخصوص رشته های شرایط خاص متن توضیحات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – تهران شرایط عمومی (دوره‌های روزانه و نوبت دوم): 1- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام.
2- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
4- نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذی صلاح.
5- پایبندی و رعایت کامل مقررات، آیین‌نامه‌های آموزشی و منشور اخلاقی دانشگاه.
6- موفقیت در مصاحبه حضوری (تخصصی و صلاحیت عمومی).
• تذکر: پذیرش نهایی از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و پس از احراز شرایط لازم به ترتیب اولویت صورت می گیرد و دانشگاه در رد یا قبول داوطلبان مخیر است.
7- دانشجویان علاوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارائه شده از سوی دانشگاه خواهند بود.
8- داشتن شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره 1).
شرایط اختصاصی (دوره های روزانه):
1- داشتن حداکثر 25 سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظیفه).
2- عدم استخدام و تعهد خدمت به هیچیک از سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به هر نحوی (رسمی، پیمانی و آزمایشی).
3- با توجه به امکان استخدام فارغ التحصیلان واجد امتیاز علمی،توانمندی حرفه ای و صلاحیت عمومی و اخلاقی در سازمان صدا و سیماارائه سند تعهد محضری در شروع به تحصیل برای کلیه دانشجویان دوره های روزانه ضرورت دارد.بر اساس این تعهد،فارغ التحصیلان در صورت معرفی دانشگاه و نیاز سازمان صدا و سیما و احراز شرایط استخدامی (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) می بایست در مراکزی که سازمان تعیین می کند، به میزان دو برابر مدت تحصیل مشغول به خدمت شوند.
• تذکر: در صورت موافقت سازمان صدا و سیما با انجام تعهد خدمت از فارغ‌التحصیلان مشمول خدمت وظیفه برابر ضوابط به صورت امریه استفاده خواهند کرد.
4- دانشجویانی که در طول تحصیل از ادامه تحصیل در دانشگاه صدا و سیما باز بمانند (انتقالی، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های تحصیلی می باشند.
5- ادامه تحصیل فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع بالاتر وفق مقررات سازمان صدا و سیما در رشته‌های تحصیلی مصوب بلامانع خواهد بود.
6- دانشجویان دوره‌های روزانه، ضمن بهره‌مندی از کمک هزینه تحصیلی (بصورت وام) در طول تحصیل، امکانات رفاهی و خوابگاه (به غیر از ساکنین استان تهران و البرز)، از مزایای صندوق رفاه دانشجویان (مطابق آیین نامه وزارت علوم) نیز می‌توانند استفاده نمایند.
تذکر مهم: شرایط و ضوابط اختصاصی فوق الذکر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شرایط عمومی، برابر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم (شبانه) رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (پرداخت شهریه، عدم ارائه امکانات رفاهی و ...) مندرج در همین دفترچه راهنما پذیرش خواهند شد.
آدرس تهران -خیابان ولیعصر( عج) -ابتدای اتوبان نیایش -دانشگاه صدا وسیما تلفن:22168538و22168643و نشانی وبگاه:www.iribu.ac.ir
شرایط و ضوابط اختصاصی نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی 98 دانشکده قم
عنوان موسسه : دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نوع توضیحات : توضیحات مخصوص رشته های شرایط خاص
متن توضیحات
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – قم
الف:شرایط عمومی (دوره‌های روزانه و نوبت دوم):
1- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام.
2- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
4- نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذی صلاح.
5- پایبندی و رعایت کامل مقررات، آیین‌نامه‌هاوضوابط دانشگاه.
6- موفقیت در مصاحبه حضوری (تخصصی و صلاحیت عمومی).
• تذکر1: پذیرش نهایی از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و پس از احراز شرایط لازم به ترتیب اولویت صورت می گیرد و دانشگاه در رد یا قبول داوطلبان مخیر است. تذکر2:پذیرش نهایی داوطلبان رشته ادبیات نمایشی منوط به شرکت و قبولی در آزمون پروژه تشریحی می باشد که تحت نظر سازمان سنجش برگزار می گردد.
7- دانشجویان علاوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارائه شده از سوی دانشگاه خواهند بود.
8- داشتن شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام (دفترچه شماره 1)
ب: شرایط اختصاصی (دوره های روزانه) :
1-پذیرش دانشجو صرفا از بین طلاب حوزه های علمیه دارای مدرک علمی سطح 2 حوزوی
تذکر:ارائه گواهی اتمام کتبی و شفاهی پایه9 ضروری است
2- عدم استخدام و تعهد خدمت به هیچیک از سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به هر نحوی (رسمی، پیمانی قراردادی و...)
3-- داشتن حداکثر30 سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظیفه).
4- با توجه به امکان استخدام فارغ التحصیلان واجد امتیاز علمی،توانمندی حرفه ای و صلاحیت عمومی و اخلاقی در سازمان صدا و سیماارائه سند تعهد محضری در شروع به تحصیل برای کلیه دانشجویان طلبه ضرورت دارد.بر اساس این تعهد،فارغ التحصیلان در صورت معرفی دانشگاه و نیاز سازمان صدا و سیما و احراز شرایط استخدامی (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) می بایست در مراکزی که سازمان تعیین می کند، به میزان دو برابر مدت تحصیل مشغول به خدمت شوند.
• تذکر: در صورت موافقت سازمان صدا و سیما با انجام تعهد خدمت از فارغ‌التحصیلان مشمول خدمت وظیفه برابر ضوابط به صورت امریه استفاده خواهند کرد.
5- دانشجویانی که در طول تحصیل از ادامه تحصیل در دانشگاه صدا و سیما باز بمانند (انتقالی، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت کلیه هزینه های تحصیلی می باشند.
-6ادامه تحصیل فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع بالاتر وفق مقررات سازمان صدا و سیما در رشته‌های تحصیلی مصوب بلامانع خواهد بود.
-7 دانشجویان دوره‌های روزانه، ضمن بهره‌مندی از کمک هزینه تحصیلی (بصورت وام) در طول تحصیل، امکانات رفاهی و خوابگاه از مزایای صندوق رفاه دانشجویان (مطابق آیین نامه وزارت علوم) نیز می‌توانند استفاده نمایند.تذکر:این دانشکده فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی می باشد.
تذکر مهم: شرایط و ضوابط اختصاصی فوق الذکر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شرایط عمومی، برابر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم (شبانه) رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (پرداخت شهریه، عدم ارائه امکانات رفاهی و ...) مندرج در همین دفترچه راهنما پذیرش خواهند شد.
آدرس قم –بلوار امین دانشکده صدا و سیما-قم02532902299