ارتباط با ما

تلفن : 22168549-021 22021932-021
پست الکترونیکی:
آدرس : خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای‌ بزرگراه ‌نیایش، ورودی ‌اختصاصی ‌سازمان‌ صداوسیما، دانشگاه‌ صداوسیما، دفتر نوآوری، رشد وکارآفرینی دانشگاه
صندوق پستی : 1746-19395