دپارتمان ها

دپارتمان های مرکز رشد،نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
الف- دپارتمان آموزش
ب- دپارتمان مشاوره
ج- دپارتمان بازدید و تور های علمی و آموزشی
د-دپارتمان قرارداد ها


الف- دپارتمان آموزش
فعالیت این دپارتمان در راستای برگزاری کلاس ها ، همایش ها و کارگاه های آموزشی ، تخصصی و مهارتی با هدف افزایش مهارت های : کارآفرینی سازمانی ، کارآفرینی مستقل و کارآفرینی اجتماعی و همچنین مهارت های حرفه ای و تخصصی دانشگاهیان می باشد.
- برگزاری کارگاه های آموزش کارآفرینی :
- هدایت برای انتخاب مسیر شغلی-کارآفرینی یا کارمندی
- معرفی ویژگی های افراد متمایل به زندگی شغلی استخدامی
- زندگی شغلی ایجاد کسب و کار بدون نوآوری
- زندگی شغلی کارآفرینی
- مهارت های کارآفرینی
- مهارت های تخصصی کسب و کار
- استارت آپ از ایده تا اجرا
- ایده پردازی و تفکر خلاقانه
- شناخت مخاطب
- تحلیل بازار
- برنامه مالی
- بازاریابی و فروش
- تدوین plan business برای ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی

ب- دپارتمان مشاوره
هدف از فعالیت این دپارتمان ارایه مشاوره و تهییج دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه برای تأسیس کسب و کارهای نوپا و تبدیل طرح منفعل به طرح خلاق و عملیاتی است.فعالیت های ذیل در حیطه مشاوره صورت می پذیرد:
- مشاوره راه اندازی کسب و کار
- مشاوره راه اندازی استارت آپ
- مشاوره تاسیس شرکت های دانش بنیان
- مشاوره و بررسی ایده
- مشاوره و بررسی طرح

ج- دپارتمان بازدید و تور های علمی و آموزشی و آشنایی با کارآفرینان و برگزاری رویدادهای استارت آپ ویکند
هدف از فعالیت این دپارتمان آشنایی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه با فعالیت های مراکز رشد و نوآوری و پارک های علم فناوری کشور و همچنین استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد.همچنین این مرکز در حوزه تخصصی دانشگاه در نظر داردتا ضمن برگزاری رویدادهای استارت آپ ویکند ذیل مجموعه هماهنگی های لازم را با مجموعه های برگزار کننده مرتبط جهت شرکت دانشجویان دانشگاه در سایر رویدادها را انجام دهد.
- برگزاری تور آشنایی با پارک های علم و فناوری
- برگزاری تور آشنایی با مراکز رشد و نوآوری
- برگزاری تور آشنایی با استارت آپ ها
- برگزاری تور آشنایی با شرکت های دانش بنیان
- برگزاری تور آشنایی با تلویزیون های اینترنتی

د-دپارتمان قرارداد ها
هدف از فعالیت این دپارتمان شناسایی، استخراج توانمندی های مناسب و عقد تفاهم نامه یا قرارداد با سازمان ها ،دانشگاه ها و مراکز آموزشی نهاد ها ، شرکت ها و حوزه های مرتبط با کارآفرینی به منظور استفاده از ظرفیت ها ، امکانات ، تبادل نظر و تجربیات و همکاری های مشترک و همچنین کسب درآمد برای دانشگاه و خلق ارزش افزوده برای دانشجویان و هیأت علمی می باشد.
-پیگیری اجرای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
- پیگیری اجرای تفاهم نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری
- پیگیری اجرای تفاهم نامه با معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما
- پیگیری اجرای تفاهم نامه با معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما
- پیگیری اجرای تفاهم نامه با معاونت سیما سازمان صدا و سیما
- پیگیری اجرای تفاهم نامه با معاونت فنی سازمان صدا و سیما
- پیگیری اجرای تفاهم نامه با سیما فیلم