ریاست دانشگاه

 ریاست دانشگاه صدا وسیما :آقای دکتر اردشیر زابلی زاده

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .