تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، 
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تلفن آموزش دانشگاه:   22168540 و 22168538

تلفن روابط عمومی:   22168525
          
صندوق پستی:1746-19395
کد پستی :1995614317