تحصیلات تکمیلی

به منظور کمک به سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اجرایی شدن فرآیند نگارش و برگزاری جلسه های دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما، اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه زیر نظر اداره کل آموزش دانشگاه تشکیل شده است. مدیر تحصیلات تکمیلی، دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که وظیفه سیاستگذاری و تصویب آیین نامه های اجرایی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ها را بر عهده دارد.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .