مرکز علمی کاربردی رسانه

مرکز علمی کاربردی رسانه در سال 1381 به منظور ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای منابع انسانی شاغل در صنعت رسانه فعالیت خود را آغاز نمود.

این دانشکده هم اکنون زیر نظر دانشگاه صدا و سیما و در چهارچوب سیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی، ارائه برترین آموزش های کارآمد، علمی و کیفی در صنعت رسانه را دنبال می‌کند.

دانشکده علمی کاربردی با بیش از 20 رشته در چهار گروه فرهنگ و هنر، صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی و ارتباطات نیازهای عمده صنعت رسانه را مرتفع می‌نماید.

مرکز علمی کاربردی رسانه

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .