مرکز علمی کاربردی رسانه

مرکز علمی کاربردی رسانه در سال 1381 به منظور ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای منابع انسانی شاغل در صنعت رسانه فعالیت خود را آغاز نمود.

این دانشکده هم اکنون زیر نظر دانشگاه صدا و سیما و در چهارچوب سیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی، ارائه برترین آموزش های کارآمد، علمی و کیفی در صنعت رسانه را دنبال می‌کند.

دانشکده علمی کاربردی با بیش از 20 رشته در چهار گروه فرهنگ و هنر، صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی و ارتباطات نیازهای عمده صنعت رسانه را مرتفع می‌نماید.

تماس با دانشکده علمی کاربردی رسانه:

تلفن های گویا:  889027738892010488920105(021)

نمابر:  88906523-021

کد پستی: 1597913811

مرکز علمی کاربردی رسانه