چشم انداز

تلاش موثر با هدف نهادینه ساختن همکاری‌های علمی آموزشی داخلی و بین‌المللی، یک هدف راهبردی است. معرفی و شناساندن دانشگاه تخصصی صداوسیما به دیگر کشورهای منطقه و جهان در جهت بین المللی سازی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه نیز از اهداف بلند مدت این واحد می باشد . رسیدن به این اهداف با اتکاء به ظرفیت ها و توانمندی های اساتید و دانشجویان دانشگاه و طراحی برنامه ها، دوره های مشترک و برگزاری کارگاه های آموزشی و کلاس های درسی مجازی امکان پذیر است. چشم انداز کلی واحد همکاریهای علمی و اموربین الملل دانشگاه را می توان در موارد ذیل به اجمال دسته بندی نمود: - جذب بیشتر دانشجویان خارجی منطقه برای تحصیل در دانشگاه ؛ - استفاده مفید از تجربه های موفق سایر مراکز علمی و حرفه ای رسانه ای با بومی سازی آنها برای بکارگیری در دانشگاه صداوسیما؛ - گسترش فعالیت در زمینه های آموزشی، پژوهشی، همایش ها و جشنواره های مشترک ملی و بین المللی و ... ؛ - کمک به دانشجویان برای کسب آمادگی لازم برای مشارکت در صحنه رقابت علمی بین المللی ؛ - مشارکت در ارتقا سطح علمی، فرهنگی و آموزشی اساتید و دانشجویان؛ - برنامه ریزی هدفمند در همکاری ها برای ارتقاء کیفیت ‌آموزش و پژوهش پیشرو، برای سهیم شدن در آینده‌سپهررسانه‌ای ؛ - حرکت در جهت گسترش ارتباطات و حضور موثردر شبکه های علمی آموزشی وپژوهشی بین المللی و سهیم نمودن دانشجویان در آن؛ - تلاش برای یافتن راهکارهای آموزشی در جهت‌تامین نیازهای جدید سازمان بویژه در حوزه‌رسانه های نوین.

بازگشت