مراحل تسویه حساب با تحصیلات تکمیلی پس از صحافی پایان نامه

مراحل تسویه حساب با تحصیلات تکمیلی پس از صحافی پایان نامه

 

مرحله اول دریافت فرم های زیر :

 • فرم تحویل پایان‌نامه صحافی شده به استاد راهنما، استاد مشاور و دفتر دانشکده
 • فرم دوبرگی کتابخانه دانشگاه
 • فرم هزینه پایان‌نامه

مرحله دوم:

 • ارجاع فرم‌های امضاشده بالابه تحصیلات تکمیلی
 • رسید تحویل پایان‌نامه از کتابخانه ملی
 • لوح فشرده شامل فایل word وpdf ازپایان‌نامه
 • لوح فشرده شامل چکیده و عکس دانشجو
 • کد رهگیری ثبت پایان‌نامه در ایران داک
 • ثبت چکیده پایان‌نامه در سایت دانشگاه واعلام به تحصیلات تکمیلی
 • تهیه چکیده 500 کلمه از پایان نامه جهت چاپ در هفته نامه سازمان
 • تحویل فرم هزینه پایان نامه به همراه فاکتور چاپ وکار عملی

                                                                                                    تحصیلات تکمیلی دانشگاه