نام
علی اکبر رزمجو
گروه آموزشی
ارتباطات
پست الکترونیک
arazmjoo@iribu.ac.ir
تلفن تماس
09121327813
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری روابط بین الملل
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
حزب پان ایرانیست ،1376، تهران ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تاریخ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1392، تهران ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی(وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران2001-2012)، 1392، تهران ، انتشارات سفیر اندیشه
سیا ست خارجی ا یران نسبت به عربستان از سال 57 تا 85 ( در دست چاپ )
نقش شبکه های مجازی در حوادث سال 88 ایران ، 1396 ، تهران : انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران
درامدی بر دیپلماسی رسانه ای ایران، 1395 ،تهران ، انجمن آثار و مفاخر ملی
جنگ نرم: ماهیت ، ابعاد ، اهداف و راهکارها ی مقابله با ان
تحلیل ا وضاع ایران و حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 88
گفتمان اصلاح الگوی مصرف
10  شیوه نامه عملی سازی فرمایشات مقا م معظم رهبری درخصو ص صداوسیما
11  ا لگوی بومی توسعه و کارامدی برای دستیابی به اهداف سند چشم ا ندا ز 20 ساله
12  نقش رسانه در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
13  گفتمان همت مضاعف ،‌کار مضاعف : رسانه ها و نحوه مواجهه با فرهنگ کار و تلاش¨
تسلط به زبان
ردیفتسلط به زبان
زبان انگلیسی
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
بررسی ائتلاف های سیاسی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری روزنامه خراسان 1392
ائتلاف های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری1358-1388هفته نامه تحلیلی، سیاسی،اقتصادی فرهنگی"تراز"1392
مهارت های ارتباطی همسران در رسانه ملیمجله تحلیل پیام 1393
رسانه وانتخابات مجله تحلیل پیام 1392
الگو های رفتار انتخاباتی، هفته نامه تحلیلی، سیاسی،اقتصادی فرهنگی"تراز"1392
تحلیل محتوای پایگاه خبری بی بی سی فارسی در مورد انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی فصلنامه مطالعات انتخابات 1392
دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ایفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا )1394
باز نمایی قیام توابین در مجموعه تلویزیونی مختارنامه مجله رادیو تلویزیون 1393
چاپ مقاله در كنگره‌های داخلی و خارجی
ردیفعنوان مقالهکنفرانس/کنگرهسالتوضیحات
دیپلماسی عمومی امریکا در تناقض با تحریم همایش ملی اسیب ها و فرصت های تحریم اقتصادی1391 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی
ردیفعنوان پروژهکنفرانسسالتوضیحات
بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور (بورسیه و آزاد)-(به عنوان ناظر پروژه)ناظر پرو‍ژه :‌ صندوق پژوهشگران کشور1392 
فرهنگ ایثار و شهادت در استاد بالا دستی - (‌به عنوان ناظر پروژه )ناظر پرو‍ژه :‌ صندوق پژوهشگران کشور1393 
چشم انداز روابط ایران و عربستان در پرتو روی کار آمدن دولت روحانی - (‌به عنوان ناظر پروژه )ناظر پرو‍ژه :‌ صندوق پژوهشگران کشور1394 
کتاب انگلیسی "مخاطبان رسانه " - ( به عنوان داور )داوری کتاب1392 
کتاب" درامدی به فلسفه ارتباطات" - ( به عنوان داور )داوری کتاب1392 
" بررسی برنامه تلویزیونی هفت از نظر برجسته سازی جریان های حوزه سینمای ایران استاد راهنما1392 
تحلیل محتوای وب سایت شبکه فارسی بی بی سی در مورد انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامیاستاد مشاور 1391  
بازنمایی قیام توابین در مجوموعه ی تلویزیونی مختارنامهاستاد راهنما1392 
رویکر خبری برنامه 60 دقیقه بی.بی .سی فارسی نسبت به مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر برنامه ی 60 دقیقه در فاصله ی زمانی مهرماه 1391 تا اسفند 1391استاد راهنما1391 
10 ارائه ی الگوی آموزش مهارت های ارتباطی به همسران در برنامه گلبرگاستاد راهنما1392 
11 باز مهندسی فرایند مدیریت تصویر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استاد مشاور1394 
12 مقایسه گفتمان خبری سایت های فارسی زبان شبکه های بی بی سی و صدای امریکا در مورد انتخابات ینجمین دوره خبرگان رهبری استاد راهنما1395 
13 عملکرد شبکه خبر صدا و سیما و شبکه بی بی سی فارسی در واپسین دور مذاکرات هستهای وین استاد مشاور 1394 
14 اسیب شناسی راهبردهای شبکه سحراستاد راهنما1395 
15 مقایسه گفتمان خبری سایت های فارسی زبان شبکه های بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در مورد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استاد راهنما1395 
16 سیاست گذاری برای شبکه های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش عدالت رسانه ای بر مبنای ادراک مخاطبان محلی استاد مشاور 1395 
17 الگوهای رفتاری جوانان ایرانی در سریال تلویزیونی لیسانسه ها با وضع مطلوباستاد راهنما1396 
18 تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در وب سایت های خبرگزلری صدا و سیما ، ایرنا ، و بی بی سی فارسی در نیمه اول سال 1395 استاد راهنما1396 
19 تجارت مرزی و تغییراتِ در جهان‏زیست خانواده در شهرستان مریوانداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
20 تجارب زیسته والدین دانش اموزان دختر دوره متوسطه از اسیب های فرهنگی داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
21 ارتباط کارکرد ارتباط اجتماعی رسانه ملی و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
22 طراحی و شکل گیری رویداد رسانه ای: مطا لعه موردی پوشش رساته ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی بی سی فارسی 21 اوریل 2011داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
23 مقاله مقایسه¬ی ساختار تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تیزرهای منتخب جشنواره¬های بین‌المللی تبلیغاتداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
24 نقش رسانه در تسهیل مدیریت بحرانداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
25 ¬¬بازتاب اخبار بیماری‌های قلبی و عروقی در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های ایران و جام جم در سال 90داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
26 " تحلیل پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوبداوری مقاله علمی پژوهشی1391 
27 نقش رسانه های جمعی بر ارتفای سطح سواد زیست محیطی معلمان مقطع راهنمائی شهر تهران داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
28 عوامل مؤثر بر زیبایی‌شناسی تدوین فیلم "(مطالعه موردی: تأثیر فن‌آوری تدوین دیجیتالی) داوری مقاله علمی پژوهشی1391 
29 " فرآیند رسانه ای شدن دین و رسالت رسانه ملیداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
30 تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با اعتماد و مشارکت سیاسی جوانانداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
31 فضای مجازی و هویت دانشجویان؛ بررسی مقایسه¬ای دانشجویان سه دانشگاه شهرستان قوچانداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
32 تبیین تاثیرات رسانه بر خط مشی عمومی با استفاه ترکیبی‎ از نظریه چارچوب‎بندی رسانه و چارچوب خط ‎مشی رواییداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
33 مدیریت شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه نوین و سیاستگذاری پیرامون آن با استفاده از روش فرایند شبکه ای تحلیلداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
34 مقایسة برساخت رسانه‌ای منازعة سوریه در اخبار تلویزیونی صداوسیما ج‌ا.ا. و بی‌بی‌سی فارسیداوری مقاله علمی پژوهشی1392 
35 شناسایی ذهنیت بینندگان سریال کلاه پهلوی با روش کیو داوری مقاله علمی پژوهشی1392 
36 رسانه و بعد اجتماعی امنیت داوری مقاله علمی پژوهشی1392 
37 تحلیل و خوانش دینی فرم درسینما داوری مقاله علمی پژوهشی1392 
38 تحلیل پیامهای تبلیغاتی دوره یازده ریاست جمهوری داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
39 نقش رسانه در مشارکت و توسعه سیاسی داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
40 رسانه موسیقی و جوانان ایرانی ;تمرکز بر موسیقی در تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
41 ارزیابی و تحلیل عملکرد کارایی شبکه های تلویزیونی و ارائه راهکار های بهبود و ارتقاء عملکردداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
42 بررسی شخصیت حقوقی انجمن مقامات نظارت بر پخش رادیویی وتلویزیونی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(آیبراف) در حقوق بین¬الملل داوری مقاله علمی پژوهشی1393 
43 بررسی نقش عوامل درون¬سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبرداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
44 بایسته های اخلاقی خبرهای رادیویی از منظر قرآن کریمداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
45 ارزیابی و تحلیل عملکرد کارایی شبکه های تلویزیونیداوری مقاله علمی پژوهشی1393 
46 فرآیند رسانه ای شدن دین و رسالت رسانه ملیداوری مقاله علمی پژوهشی1394 
47 نقش تبلیغاتِ بازرگانی در مدیریت بدنداوری مقاله علمی پژوهشی1394 
48  بررسی نقش رسانه ها در همدلی و همزبانی دولت و ملت94، مجله پژوهش های ارتباطی داوری مقاله علمی پژوهشی1394 
49 " باز نمایی جامعه ی ایران در فیلم های ایرانی برنده جایزه اصلی بهترین فیلم از جشنواره ای کن، ونیز، برلین ومراسم اسکار داوری مقاله علمی پژوهشی1394 
50 " مقاله نقش ویژگی های شخصیتی در تمایزگذاری کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی و غیر کاربرانداوری مقاله علمی پژوهشی1395 
51 تدوین مأموریت و چشم انداز مطلوب سازمان رسانه ای، مورد مطالعه؛ شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1395 
52 بررسی تأثیر اثربخشی تبلیغات رسانه‌‌ها (صدا و سیما)درمیزان گرایش مصرف‌کنندگان بهمصرف کالاهای داخلی داوری مقاله علمی پژوهشی1395 
53 بررسی نقش احساس تنهایی و ویژگیهای شخصیتی در وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان داوری مقاله علمی پژوهشی1395 
54 کمربند اقتصادی جاده ابریشم : پیامدها برای ایران داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
55 مقایسه بخش خبری مشروح سی ان ان ، الجزیره عربی و بی بی سی فارسی با خبر 21 شبکه یکداوری مقاله علمی پژوهشی1396 
56 امکان سنجی و ماهیت مسئولیت مدنی رسانه ناشی از فرصت از دست رفته در حقوق ایران و فقهداوری مقاله علمی پژوهشی1396 
57 نقش رسانه های اجتماعی در تحمل اجتماعی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
58 " پویانمایی با ساخت¬های «دیرین، دیرین» داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
59 استفاده از برنامه های شبکه های تلویزیون ماهوارهای : دگرگونی در باورها ، نگرشها و رفتار های دینی دختران نوجوان تهرانیداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1391 
60 مقایسه ساختار تیزرهای تبلیغاتی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تیزرهای منتخب جشنواره های بین المللی تبلیغات در سال 2011داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1391 
61 اسیب شناسی نظام اموزش حین خدمت ( مستمر ) کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد راهکارهای مناسبداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390  
62 بررسی نقش و جایگاه روابط عمومی الکترونیک در واحدهای روابط عمومی سازمان صدا و سیما( تهران و مرکز) داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
63 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب تبلیغات ضد دخانیات در سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر کارشناسان ارتباطات و شورای سلامت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
64 بررسی ارزیابی مدیران و تهیه کنندگان شبکه اول سیما و صاحبنظران رسانه از سیاست های برون سپاری برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
65 ادامه اشتغال کارکنان بازنشسته سازمان صدا و سیما با بیش از 25 سال خدمت : فرصت یا تهدیدداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1390 
66 بررسی دیدگاهای اساتید و کارشناسان ارتباطات در خصوص برجسته سازی اخبار و رویدادهای خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران مربوط به مسائل امنیت اجتماعی ، حجاب ، تورم و گرانی ، انتخابات مجلس هشتم ، سفرهای استانی رئس جمهورداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1391 
67 بیشنهاد الگوی مطلوب برنامه های دینی کودکان7(-12 ساله ) در تلویزیون بنا بر آرای کارشناسان و خبرگانداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1392  
68 تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع جنبش اشغال وال استریت توسط سایت بی، بی، سی فارسی و بخش فارسی سایتهای خبری پرس، تی ، وی و صدای آمریکا طی سه ماه مهر ، آبان و آذر سال1390 (23/9/2011الی22/12/2011)داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1392 
69 مقایسه گفتمان رسانه ای امریکا و عربستان در باره نقش ایران در تحولات خاور میانه با تحلیل گفتمان وب سایت های فارسی صدای امریکا و العربیهداوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1392 
70 آسیب شناسی دیپلماسی رسا نه ای ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1394 
71 اجرای نظام ییشنهادات داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
72 باز نمایی غرب در اخبار شبکه یک داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
73 آسیب شناسی تولید و پخش گزارشهای تحقیقی خبری در واحد مرکزی خبر داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
74 رابطه استفاده کارکنان صدا و سیمای مر کز همدان از شبکه های اجتماعی و عملکرد شغلی آنها داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
75 نقش شبکه های اجتماعی در مذاکرات هسته ای وین با تاکید بر دیپلملسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1395 
76 باز نمائی ایران در دوره پهلوی دوم و دوران انقلاب اسلامی در مستند های سیاسی شبکه فارسی زبان غیر ایرانی من و تو :مطاله موردی مستند انقلاب 57 داوری رساله های دانشگاهی کارشناسی ارشد1396 
77 ارزیابی راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اسناد بالادستی داوری مقاله علمی پژوهشی1396 
78 بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام های ارتباط جمعی داوری مقاله علمی پژوهشی1396  
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
عضو شورای فرهنگ عمومی دا نشگاه فردوسی ( سالهای 74 – 75 )  
مسئول و سردبیر راد یو صدای زا ئر ( سال 75 – 76 )  
مسئول و سردبیر برنامه عصر بخیر خراسان ( سال 75 )  
عضو شورای طرح و برنامه راد یو خراسان ( سال 75 )  
مسئول و سردبیر برنامه های سیا سی و دفاع مقدس شبکه جوان ( سال 76 )  
عضو شورا ی طرح و برنامه شبکه جوان ( سال 76 – 83 )  
مدیرآموزش و پژوهش مرا کز صدا و سیما ( سال 76 – 77 )  
عضو شورای هماهنگی پژوهشهای صدا و سیما ( سال 77 – 78 )  
عضو کمیته های تخصصی تهیه کنند ه گی راد یو و تلویزیون – د بیری خبر، طی ا یام استخدام متمرکز در صداو سیما ( سال 80 – 83 )  
10 دبیر کمیته جشنواره شبکه جوان ( سال 80 – 83 )  
11 مدیر مسئول و سردبیر نشریه نما ( سال 76 – 77 )  
12 مدیر با شگاه را د یوئی جوان ( سال 78 – 83 )  
13 همکاری فعال با هسته و هیئت مرکزی گزینش صدا و سیما به عنوان مصاحبه گر( سال 77 – 83 ) 
14 مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان( سا لهای 87-90 )  
15 عضوشورای تامین استان زنجان (سا لهای 87-90 ) 
16 مشاور مد یر عا مل سروش در ا مور برنامه ریزی نظارت و هدا یت و ارزیابی د فتر نما یند گی سروش در ا ستان زنجان( طی سالهای 87- 90) 
17 مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد بزرگدا شت شهدای روحانی و ایثارگر استان زنجان ( سال 87 )  
18 رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ستاد مر کزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در استان زنجان ( سال 87 )  
19 رئیس کمیسیون فرهنگی- پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان( سال 87 ) 
20 عضو ستاد صیانت استان زنجان( سال 88 )  
21 عضو شورای ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر استان زنجان ( سال88 ) 
22 معاون ارتباطات و اطلاع رسا نی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای ا ستان زنجان سا لهای88-89 
23 عضو شورای اطلاع رسانی استان زنجان ( سال 89 ) 
24 نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دا نشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان( سالهای 89- 90) 
25 عضو هیئت امنای انجمن خد مات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور از( سال 89 تا حال ) 
26 عضو هیئت مدیره انجمن مفا خر کشور از( سال 89 تا حال)  
27 عضو صندوق حمایت از پژوهشگران کشوراز( سال 89 تا حال ) 
28 نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشکده صدا و سیما(سال 1390) 
29 مشاور مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(سال 90) 
30 مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درامور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی کشور( 91 ، 92) 
31 نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه صدا و سیما( 1391 تا حال ) 
32 عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما 
33 مدیر کل امور نمایندگی های سازمان صدا و سیما در خارج از کشور(92-93) 
34 قایم مقام معاونت مجلس و امور استان های سازمان صدا و سیما (95-94) 
35 دبیر کمینه ی تخصصی ایرانیان سازمان صدا و سیما (95-94) 
36 دبیر کمیته ی ستاد بحران امور مجلس و استان های سازمان صدا و سیما (95-94) 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .