نام
سیدمرتضی موسویان
گروه آموزشی
مهندسی رسانه
پست الکترونیک
info@mousavian.ir
تلفن تماس
www.mousavian.ir
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکتری مدیریت راهبردی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
کارشناسی مهندسی الکترونیک
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
قائم مقام معاونت آموزش و پژوهش صدا وسیمای جمهوری اسلامی
رئیس مرکز علمی کاربردی رسانه
عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما
مدرس مرکز آموزش صدا و سیما
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
1388 انتصاب مجدد به عنوان قائم مقام حوزه آموزش و پژوهش 
1388 انتصاب مجدد به سمت عضو و مدیرکمیته ی کارآمدسازی و تعالی نیروی انسانی 
1387 رئیس مرکز علمی کاربردی رسانه 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .