نام
حسن زریابی
گروه آموزشی
تولید
پست الکترونیک
z-ykta@yahoo.com
تلفن تماس
22168571
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
لیسانس انیمیشن از دانشکده صدا و سیما1368
فوق لیسانس هنرهای نمایش از دانشگاه تربیت مدرس
چاپ مقالات در مجلات
ردیفعنوان مقالهنام مجلهسال چاپ
تلویزیون و دوران پست مدرنفصلنامه رادیو و تلویزیون1391
راهبردهای مستند ساز در رویارویی با واقعیتفصلنامه رادیو وتلویزیون1390
تلویزیون واقعیتفصلنامه علمی رادیو وتلویزیون1389
مناصب و تصدی ها
ردیفعنوانتوضیحات
مدیر بخش آموزشی تلویزیون دانشکده ( 1390 )-
مدیر تلویزیون داخلی دانشکده (1390 )-
مدیر آموزش دانشکده صدا و سیما ( 1386 – 1387 )-
مدیر واحد تولید دانشجوئی دانشکده صدا و سیما ( 1385 – 1386 ) 
مدیر اجرائی شبکه اول جام جم ( کانال اروپا ) ازسال 1384-1385 
مدیر تولید شبکه جهانی جام جم سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1379 – 1384 
معاون پژوهشی گروه آموزشی تولید تلویزیونی در دانشکده صدا و سیما ( 1378 – 1381 ) 
مدیر طرح و برنامه شبکه تهران ( شبکه پنجم سیما ) از سال 1374 تا 1378 
مدیر گروه آموزشی فیلم در دانشکده صدا و سیما ( 1373 – 1377 ) 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .