تعداد بازدید : 567 - تاریخ خبر : یکشنبه 16 آذر 1399 - 15:11  
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم (شبانه) شاغل به تحصیل در دانشگاه صداوسیما

درصورت انصراف قطعی از تحصیل تا پایان مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰، مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون می باشند. 

اطلاعیه مهم:
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم (شبانه) شاغل به تحصیل در دانشگاه صداوسیما (ورودی های سال ۱۳۹۹ و قبل از آن) می رساند صرفاً درصورت انصراف قطعی از تحصیل تا پایان مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰، مجاز به ثبت نام و شرکت در این آزمون می باشند. بدیهی است در صورتی که این دسته از دانشجویان بدون انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ قرار گیرند، قبولی آنان در آزمون لغو و هیچ گونه اقدامی نسبت به درخواست آنان امکان پذیر نخواهد بود.

امتیاز شما