تعداد بازدید : 13468 - تاریخ خبر : سه شنبه 25 شهریور 1399 - 10:33  
قابل توجه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما – تهران و دانشکده صداوسیما - قم

نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما – تهران و دانشکده صداوسیما - قم در آزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1399 

تمامی داوطلبان معرفی شده‌ی واجد شرایط، لازم است حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 26/6/1399 با مراجعه به سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) به نشانی http://golestan.iribu.ac.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برابر مفاد اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬیرش و مراجعه معرفی‌شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)، در بازه‌ی زمانی مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت‌نام، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد.
لطفاً پیش از اقدام برای ثبت‌نام ضمن مطالعه کامل اطلاعیه شماره 1، نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:
1) در ثبت اطلاعات خواسته شده و بارگذاری مدارک دقت لازم را مبذول فرمایید. بدیهی است به مدارک ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت عدم بررسی پرونده و دعوت به مصاحبه بر عهده داوطلب خواهد بود.
2) قبل از ثبت نام الکترونیکی در سامانه گلستان، جهت بارگذاری فایل ویدئوی معرفی داوطلبان به این لینک مراجعه و پس از اتمام مراحل آن، کد رهگیری را در قالب یک فایل pdf دریافت نموده و در سامانه گلستان در محل مناسب طبق فایل راهنمای تصویری بارگذاری نمایید.
3) هر داوطلب با یک یا دو کد رشته محل معرفی شده (براساس جدول بند الف اطلاعیه شماره 1) تنها یک بار لازم است در سامانه گلستان اقدام به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک نماید.
4) پس از ثبت موقت مشخصات اولیه داوطلب و تعریف شناسه کاربری و گذر واژه جهت ورود به سامانه گلستان، ثبت‌نام الکترونیکی مصاحبه حضوری شامل 4 مرحله است؛ 1) تکمیل مشخصات داوطلب، 2) پرداخت الکترونیکی هزینه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی، 3) بارگذاری مدارک لازم مطابق با مفاد اطلاعیه شماره 1، 4) پرینت گواهی انجام ثبت‌نام.
5) داوطلبانی که بررسی نسخه الکترونیکی مدارک ارسالی آنان در سامانه گلستان به تائید برسد و مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه حضوری باشند، ضروری است طبق جدول زمانبندی اعلامی در اطلاعیه‌ی شماره 2 که متعاقباً در سایت دانشگاه به نشانی http://www.iribu.ac.ir قرار می‌گیرد، برای شرکت در جلسه مصاحبه حضوری (علمی و صلاحیت عمومی) اقدام نمایند. حضور داوطلب در ساعت و روز تعیین‌شده (این زمان غیر قابل تغییر است) برای مصاحبه حضوری الزامی است و عدم حضور (بدون دلیل موجهی که مورد پذیرش دانشگاه باشد) به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
6) مصاحبه حضوری در محل دانشگاه صدا و سیما به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای بزرگراه آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی(نیایش)، جنب ورزشگاه انقلاب، برگزار می‌شود. ارائه پرینت گواهی انجام ثبت‌نام (که در مرحله آخر ثبت‌نام اینترنتی قابل دریافت است) جهت ورود به دانشگاه الزامی می‌باشد.
7) در ﺻـﻮرت ﺿـﺮورت ﺻـﺮﻓاً ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ‌های 22168540 ، 22168643 و 22168538 در ساعات اداری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
فایل‌های مورد نیاز معرفی‌شدگان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮفیت رشته‌های شرایط خاص دانشگاه صداوسیما-تهران و دانشکده صداوسیما-قم درآزﻣﻮن کارشناسی ارشد سال 1399:
دانلود فایل pdf اطلاعیه شماره 1 (نحوه ﭘﺬﯾﺮش و مراجعه معرفی شدگان جهت انجام مصاحبه حضوری)
دانلود فایل pdf راهنمای تصویری ثبت‌نام اینترنتی
دانلود فایل pdf فرم تعهدنامه داوطلبان
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های مهندسی برق- مخابرات سیستم و مهندسی صدا
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های تولید سیما و تهیه‌کنندگی (نمایشی، مستند و آموزشی)
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه علمی رشته‌های ادبیات نمایشی و رادیو (تهیه کنندگی و نویسندگی)
دانلود فایل pdf و word فرم پرسشنامه مصاحبه عمومی داوطلبان


امور آموزش دانشگاه صداوسیما

امتیاز شما