تعداد بازدید : 2519 - تاریخ خبر : سه شنبه 10 تیر 1399 - 11:53  
تایید پذیر ش دانشجو در رشته های دانشگاه صداوسیما

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تأکید بر مرتبط بودن رشته های مقطع کارشناسی ارشد (مدیریت رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی، مهندسی برق- مخابرات سیستم و مهندسی صدا ) دانشگاه صدا و سیما با حوزه مأموریتی خود ،اجازه پذیرش در رشته گرایش های مذکور را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صداو سیما؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های گذشته با پذیرش دانشجو در این رشته ها به بهانه تشابه رشته های مذکور در دیگر دانشگاه های دولتی مخالفت کرده بود.
سال گذشته دکترعلی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه صدا و سیما از امکانات و شرایط این دانشگاه بازدید کرد و تربیت و آموزش دانشجویان متناسب با نیاز های تخصصی رسانه ملی راتأیید نمود.
نتیجه این گفت و گو ها و بازدیدها از دانشگاه صدا وسیما موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو در رشته های مذکور را به همراه داشت که مجوز آن اردیبهشت ماه سال جاری به دانشگاه صدا و سیما ابلاغ شد.

امتیاز شما