تولید برنامه‌های تلویزیونی به روش تک دوربینه

پدید آور :رابرت‌بی. ماسبورگر, مسعود اوحدی
نوبت چاپ : ۲
سال چاپ : ۱۳۸۹
تعداد صفحات : ۲۲۰
قیمت :۴۰،۰۰۰ ریال