آکوستیک مهندسی

پدید آور: کنرادجی. هموند؛ ترجمه فرهید فصیحی
نوبت چاپ: ۱
سال چاپ: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۱۳۶
قیمت: ۱۰،۰۰۰ ریال