چگونه عروسک‌های تئاتری بسازیم: طریقه ساختن عروسک‌های نخی - دستکشی - سایه - بون‌راکو - میله‌ای

نویسنده: اردشیر کشاورزی
نوبت چاپ: ۲
سال چاپ: ۱۳۸۹
تعداد صفحات: ۲۷۲
قیمت: ۵۰،۰۰۰ ریال