اطلاعات پایان نامه

نحوۀ بازتاب شاخص های رفاه اجتماعی در بخش خبری ساعت 21 شبکۀ اول سیما در نیمۀ دوم سال 1396

نام:
یوسف
نام خانوادگی:
تیموری
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
نحوۀ بازتاب شاخص های رفاه اجتماعی در بخش خبری ساعت 21 شبکۀ اول سیما در نیمۀ دوم سال 1396
تاریخ دفاع:
1397/07/14
شماره ثبت کتابخانه:
1722
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .